Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik20 februari 2023 kl 03.30

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 20 februari 2023 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation från Lotta Morger (C) angående kommunens arbete om fortbildning för skolpersonal i specialpedagogi
 2. Interpellation från Gabor Sebastiani (C) angående konsekvens för Lidingöborna av en eventuell bortkoppling från elnätet

Ärenden

 1. Taxa för prövning och tillsyn inom områdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel
 2. Detaljplan för Högvattnet 10 – återremitterat ärende
 3. Antagande av detaljplan för fastigheten Lejonet 43 med flera – återremitterat ärende
 4. Förslag till nya ägardirektiv för stadens bolag
 5. Förslag till nya bolagsordningar för stadens bolag
 6. Instruktion för ägarrepresentant vid bolagsstämma i de kommunala bolagen
 7. Förslag till beredning för partistödsfrågor med mera
 8. Revidering av arkivreglemente
 9. Lidingö behöver förbereda sig bättre på en framtid med elbilar – motion av Patrik Sandström (MP)
 10. Wi-fi för de boende på Lidingös äldreboenden – motion av Daniel Larson med flera (S)
 11.  Införandet av barnkonsekvensbokslut – motion av Vänsterpartiet
 12. Avskrivning av motioner
 13. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset eller via internet där den direktsänds.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *