Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik19 december 2022 kl 03.33

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, i kväll måndagen 19 december 2022 klockan 18.00.

Ärenden

 1. Detaljplan för Högvattnet 10 – antagande
 2. Reglementen för fastighetsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden
 3. Fastställande och utbetalning av kommunalt partistöd 2023
 4. Medel för politiska sekreterare 2023
 5. Odlings- och integrationsprojekt – motion av Jonas Lundgren (V)
 6. Översyn av lärarnas dokumentationsbörda – motion av Jonas Lundgren (V)
 7. Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande för granskning av Lidingö stads förvaltning 2023–2026
 8. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen
 9. Val av kommunalråd för år 2023–2026
 10. Val av oppositionsråd
 11. Val av arvodesberedning
 12. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
 13. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
 14. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i omsorgs- och socialnämnden
 15. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i tekniska nämnden
 16. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i fastighetsnämnden
 17. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i utbildningsnämnden
 18. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i valnämnden
 19. Val av överförmyndare och biträdande överförmyndare
 20. Val av ledamot och suppleant i stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
 21. Val av lekmannarevisor och suppleant i Lidingö stads tomtaktiebolag
 22. Val av lekmannarevisorer och suppleanter i Lidingö fastighets AB
 23. Val av ledamot och suppleant i Söderhalls renhållningsverk AB (Sörab)
 24. Anmälan av begravningsombud
 25. Val av borgerliga begravningsförrättare
 26. Anmälan av borgerliga vigselförrättare
 27. Val av gode män vid fastighetsbildningsförrättning
 28. Val av ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige under mandatperioden 2023–2026
 29. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset eller via internet där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *