Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik16 december 2019 kl 06.12

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i sessionssalen i stadshuset, måndagen den 16 december 2019 kl. 17.00. Allmänheten har rätt att närvara som åhörare.

Interpellationer och frågor

 1. Om skolpeng till förskolan Interpellation till utbildningsnämndens ordförande från Jonas Lundgren (V)

Ärenden

 1. Budget 2020 och plan 2021–2022 samt ny styrmodell för Lidingö stad - återremitterat ärende
 2. Detaljplan för Islinge förskola – antagande
 3. Taxa för bygglov, plan och geografisk information
 4. Taxa för miljö- och stadsbyggnadsnämndens offentliga kontroll av livsmedels- och foderlagstiftningen
 5. Taxa för kopiering och avskrift
 6. Policy för Lidingö stads minoritetspolitiska arbete – antagande
 7. Fastställande och utbetalning av kommunalt partistöd 2020
 8. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
 9. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
 10. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i omsorgs- och socialnämnden
 11. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden
 12. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i utbildningsnämnden
 13. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är alltså välkomna att lyssna på debatten i stadshuset eller via webb-tv, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommunstyrelsens förslag till budget finns tillgänglig för allmänheten på stadens webbplats. Handlingarna finns samlade under kommunfullmäktiges sammanträde (Kommunfullmäktige KF/2019-11-25). Gå till följande webbadress: lidingo.se/sammantraden och välj sedan kommunfullmäktige och aktuellt möte.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *