Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige i Lidingö. Foto: Lidingösidan 2018
Stad & Politik28 november 2022 kl 03.59

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 28 november 2022 klockan 15.00. Om inte alla ärendena blir behandlade under måndagen fortsätter sammanträdet på tisdag den 29 november klockan 18.00.

Nya ledamöter och ersättare välkomnas klockan 17.00 för inloggning i mötessystemet Presidium.

Interpellationer och frågor

  1. Interpellation gällande kommunens arbete med alkohol- och drogprevention bland unga från Vänsterpartiet

Ärenden

  1. Budget för 2023 och plan för 2024–2025
  2. Antagande av detaljplan för fastigheten Lejonet 43 m.fl.
  3. Ny samlad fastighetsorganisation
  4. Val av ledamöter och ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige
  5. Val av ombud samt ersättare till förbundsmöte StorSthlm
  6. Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Storstockholms brandförsvar
  7. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset eller via internet där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *