Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik26 september 2022 kl 04.00

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 26 september 2022 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

  1. Gällande läget för föreningsgården i Larsberg – interpellation från Jonas Lundgren (V)
  2. Hur systematiskt är Lidingö stads klimat- och miljöarbete? – interpellation från Patrik Sandström (MP)
  3. Om möjligheterna att erbjuda utbildning med stöd av äldreomsorgslyftet – interpellation från Sven Erik Wånell (V)

Ärenden

  1. Förslag till ny taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedel-och foderlagstiftningen
  2. Godkännande av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB
  3. Förslag till sammanträdesplan 2023
  4. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *