Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik23 maj 2022 kl 03.11

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 23 maj 2022 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

  1. Interpellation från Patrik Sandström (MP) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M), hur vet vi att målen i miljöprogrammet uppnås?
  2. Levande och friskt vatten i Kyrkviken – interpellation från Patrik Buddgård (C)

Ärenden

  1. Miljöbokslut 2021
  2. Systematiskt arbetsmiljöarbete – verksamhetsberättelse 2021
  3. Införande av GYF för fler grönytor på Lidingö – svar på motion från Jonas Lundgren (V)
  4. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *