Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik25 april 2022 kl 03.22

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 25 april 2022 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

  1. Hur kan Lidingö stad stödja civilsamhällets insatser för människor på flykt? Fråga från Ewa Lantz (S)
  2. Interpellation från Patrik Sandström (MP) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M), när ska Lidingö stad ansöka om medlemskap i Kommuninvest?
  3. Interpellation från Jonas Lundgren (V) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors om föreningsgården i Larsberg.
  4. Interpellation från Jonas Lundgren (V) till omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP) gällande stadens arbete med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.
  5. Interpellation från Patrik Sandström (MP) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M), hur vet vi att målen i miljöprogrammet uppnås?

Ärenden

  1. Lidingö stads årsredovisning för år 2021
  2. Ansvarsfrihet för stadens nämnder med flera för år 2021
  3. Redovisning av avtalssamverkan med andra kommuner
  4. Årsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2021
  5. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *