Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik28 mars 2022 kl 03.321

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 28 mars 2022 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation från Patrik Sandström (MP) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M), när ska Lidingö stad ansöka om medlemskap i Kommuninvest?
 2. Interpellation från Jonas Lundgren (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Svanberg (M) om föreningsgården i Larsberg.
 3. Interpellation från Jan Fjellander (MP) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Svanberg (M), hur kan vi förstärka ett levande minne på Lidingö av Raoul Wallenbergs gärning?

Ärenden

 1. Godkännande av utökad låneram för Käppalaförbundet
 2. Förslag om ägarlån till Käppalaförbundet samt revidering av stadens finansiella riktlinjer
 3. Stärk Lidingöbornas inflytande mellan valen – motion från Patrik Sandström (MP) med flera.
 4. Om att erbjuda stadens grundskoleelever skrivarkurser - motion från Iréne Borgenvik (SD)
 5. Redovisning av obehandlade motioner
 6. Redovisning av bifallna motioner
 7. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentarer

 1. Första gången jag lyssnar på en kommunalpolitisk debatt i Sverige. Måste säga att jag sympatiserar med Mattias, Jonas och Patrik i den ordningen för vad dom faktiskt säger. Hade förväntat mig betydligt mer av LP som jag alltid röstat på.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *