Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik20 december 2021 kl 03.47

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 20 december 2021 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Vräkning av barnfamiljer på Lidingö – interpellation från Jonas Lundgren (V)

Ärenden

 1. Funktionshinderpolitiskt program för Lidingö stad 2022–2030 – antagande
 2. Revidering av Avfallstaxa (renhållningstaxa)
 3. Revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen för att möjliggöra distanssammanträden utan särskilda skäl
 4. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige inför mandatperioden 2022–2026
 5. Fastställande och utbetalning av kommunalt partistöd för 2022
 6. Inför en årlig idrottsgala på Lidingö – svar på motion från Patrik Buddgård m. fl. (C)
 7. Fast omsorgskontakt i hemtjänsten – svar på motion från Jonas Lundgren (V) och Olaf Koort (V)
 8. Lidingös klimatanpassning kan inte vänta – svar på motion från Patrik Sandström m.fl. (MP)
 9. Återställ webb-TV-inspelningarna från kommunfullmäktige – svar på motion från Patrik Buddgård m.fl. (C)
 10. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
 11. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
 12. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i omsorgs- och socialnämnden
 13. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i utbildningsnämnden
 14. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden
 15. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *