Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik29 november 2021 kl 03.28

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 29 november 2021 klockan 15.00 med fortsättning den 30 november klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

  1. Hur hållbart är Lidingös byggande? – svar på interpellation från Patrik Sandström (MP)
  2. Dags att fullfölja sammanslagningen av Gångsätra och Hersby gymnasium – interpellation från Patrik Sandström (MP)
  3. Vräkning av barnfamiljer på Lidingö – interpellation från Jonas Lundgren (V)

Ärenden

  1. Budget för 2022 och plan för 2023–2024 för Lidingö stad
  2. Översyn av äldreomsorgen – svar på motion från Jonas Lundgren (V) och Olaf Koort (V)
  3. Inrätta medborgarkontor på Lidingö – svar på motion från Daniel Larson m.fl. (S)
  4. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *