Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik25 oktober 2021 kl 04.25

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 25 oktober 2021 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Lokalförsörjning gruppbostäder – interpellation från Christina Wahlström (C) till omsorgs- och socialnämndens ordförande
 2. Möjligheten att förlägga Komvux-undervisning på Lidingö – interpellation från Jonas Lundgren (V) till utbildningsnämndens ordförande
 3. Hur hållbart är Lidingös byggande? – interpellation från Patrik Sandström (MP) till kultur- och fritidsnämndens ordförande

Ärenden

 1. Inför medborgarförslag i kommunfullmäktige – svar på motion från (C)
 2. Namnge stadshusparken till Raoul Wallenbergparken – svar på motion från (C), (S), (MP)
 3. Ändring av beslut om godkännande av utökning av verksamhetsområde för spill- och dricksvatten för området Rävviken/Bjälbo samt fastigheterna Lidingö 6:4 och Lidingö 6:5
 4. Detaljplan för Söderåsen 4 – antagande
 5. Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy för Lidingö stad
 6. Revidering av Käppalaförbundets förbundsordning
 7. Delårsrapport Lidingö stad
 8. Justering av avgifter för hyra för vuxenföreningar, privatpersoner och aktörer som bedriver barn- och ungdomsidrott
 9. Stärkt företagsservice i kommunen – svar på motion från Tor von Sydow m.fl. (C)
 10. Pandemibidrag till barnfamiljer – svar på motion från Patrik Sandström (MP)
 11. Tid efter dagsbehov i Lidingö stads hemtjänst – svar på motion från Patrik Sandström (MP)
 12. Digital fixare för äldre – svar på motion från Daniel Larson m.fl. (S)
 13. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *