Kommunfullmäktige sammanträder

Stad & Politik27 augusti 2021 kl 04.462

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 30 augusti 2021 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Biltrafik till Islinge Hamnväg – interpellation från Jonas Lundgren (V)
 2. Sopor i vattnet runt Lidingö – interpellation från Jonas Lundgren (V)
 3. Arbetar Lidingö systematiskt med att klimatanpassa Lidingö – interpellation från Patrik Sandström (MP)
 4. Så kan Lidingöbornas inflytande och intresse för kommunfullmäktige ökas – interpellation från Patrik Sandström (MP)
 5. Angående konsekvenser av uteblivna motprestationer i stadsmiljöavtal – interpellation från Patrik Buddgård (C)
 6. Lokalförsörjning gruppbostäder – interpellation från Christina Wahlström (C)

Ärenden

 1. Borgen för Gymnastiktruppen Vikingarna
 2. Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentarer

 1. Beslutet att förbjuda biltrafik på Islinge Hamnväg är överraskande. Åter visar det sig att Lidingö inte kan fatta egna beslut om man vill ha del av skattepengar från staten. Vi minns skammen då man mot allt sunt förnuft snabbt började bygga snabbcykelbanan på halva Norra Kungsvägen för att inte gå miste om bidrag.

  Nu tänker man stänga av Islinge Hamnväg från Torsviks backe. Frågan är hur man gör i den andra ändan. Kommer Islinge Hamnväg att stängas av vid Grenstigen ? Hur blir det med byggnationer och infartsparkering på planen närmast bron som nu verkar vara avsatt som parkområde ? Det finns ju park på södra sidan.

  På Ropstenssidan är det inte tal om bilfritt och där kommer man att bygga ända ut i vattnet. Lidingö bygger inte alls som Stadsmiljöavtalet krävt och frågan är hur mycket av bidraget till Lilla Lidingöbron på 345 miljoner som kommer att stoppas. Lidingöpolitikerna verkar besatta av att få bidrag men jag befarar att slutnotan för Lilla Lidingöbron inte kommer att bli 537 miljoner utan kanske dubbelt så hög eller mer än så.

 2. Jag förstår att ingen vill utveckla risken för att vi blir av med miljoner av de pengar som vi skulle få till brobygget via Stadsmiljöavtalet. Naturligtvis skall vi satsa på att förbättra för cyklande och gående nu då vi får en så fantastisk bro.

  Efter sammanbrottet med snabbcykelbanan längs Norra Kungsvägen föreslog jag att man istället skulle bredda den befintliga gång- och cykelvägen med en meter från Askrikevägen och till Ägirvägens busshållplats där fortsättningen mot Lidingöbron är bred och markerad för cykel respektive gående.

  Det finns plats och om man drar ut taket på Zetterbergstunneln och rätar ut alla korsningar med upphöjningar för sidoanslutningarna blir det väldigt bra utan alltför stora ingrepp.

  Jag vet inte varför man bygger om busshållplatsen mitt emot Ägirvägen men hoppas att det är för att gå Stadsmiljöavtalet till mötes. Säkert kostar ombyggnaden mycket pengar och då hoppas jag att man tänkt längre och fullföljer breddningen enligt mitt förslag. Kan någon svara på hur mycket pengar som är avsatta för dessa projekt längs Norra Kungsvägen.

  Då det gäller bostadsbyggandet är det betydligt knepigare då oenigheten är stor beträffande hur mycket, var och hur det skall byggas. Hur mycket pengar riskerar vi totalt att förlora från Statsmiljöavtalet ?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *