Kommunfullmäktige på måndag

Stad & Politik19 februari 2021 kl 04.22

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i Stadshuset, måndagen den 22 februari 2021 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

  1. Nyttoparkering för hemtjänsten – interpellation från Jonas Lundgren (V)
  2. Beslutsprocessen för saltsopning – fråga från Fredrik Wesslund (C)

Ärenden

  1. Godkännande av utbyggnadsplan för vatten och avlopp (VA) 2020 – del av VA-plan för Lidingö stad
  2. Miljöprogram 2021-2030 för Lidingö stads verksamheter – återremitterat ärende
  3. Finanspolicy för kommunkoncernen Lidingö stad – återremitterat ärende
  4. Motion om att höja arvodet till Lidingös viltvårdare – motion från SD

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i Stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *