Kommunfullmäktige den 29 mars

Stad & Politik26 mars 2021 kl 04.55

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i Stadshuset, måndagen den 29 mars 2021 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Dumpning av snömassor vid Larsbergs brygga – interpellation från Fredrik Wesslund (C)
 2. Fortsättning för det lyckosamma VIDA-projektet (om integration av nyanlända barn och ungdomar i Lidingös föreningsliv) – interpellation från Niclas Svensson (S)
 3. Saltsopning främjar säkerhet och hållbarhet – interpellation från Patrik Sandström (MP)

Ärenden

 1. Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
 2. Revidering av reglemente om ekonomiska villkor för de förtroendevalda
 3. Detaljplan för Norra Skärsätra, Kottla gård – antagande
 4. Motion om införskaffande av hjärtstartare till Lidingö stads skolor, förskolor och äldreboenden – motion från Sverigedemokraterna
 5. Motion om lokalförsörjningsplan för Lidingös idrottsanläggningar – motion från Centerpartiet
 6. Motion om flytt av skateboardramp Källängen – motion från Centerpartiet
 7. Motion om coronabonus till stadens anställda – motion från Vänsterpartiet
 8. Återkallelse av Iréne Borgenvik (SD) och Göran Borgenvik (SD) väckta motion om policy för ett demokratiskt förhållningssätt på Lidingö
 9. Redovisning av obehandlade motioner
 10. Redovisning av bifallna motioner

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i Stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *