Kommunfullmäktige den 26 april

Stad & Politik23 april 2021 kl 04.04

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i Stadshuset, måndagen den 26 april 2021 klockan 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Satsning på jobb för ungdomar – interpellation från Daniel Larson (S)
 2. Hur går integrationen på Lidingö? – interpellation från Patrik Sandström (MP)
 3. Hemtjänstens kvalitet på ön – interpellation från Patrik Buddgård (C)
 4. Hur går arbetet med trygg uppväxt? – interpellation från Patrik Sandström (MP)

Ärenden

 1. Detaljplan för Grönstakolonin
 2. Lidingö stads årsredovisning för 2020
 3. Ansvarsfrihet för stadens nämnder m fl. för år 2020
 4. Årsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2020
 5. Utökning av verksamhetsområde för spill- och dricksvatten gällande Rävviken/Bjälbo samt Lidingö 6:4 och 6:5
 6. Redovisning av avtalssamverkan med andra kommuner
 7. Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i Stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via Internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *