Kommunalråden får bakläxa

Terje Carlson, ordförande för stadens revisorer. Foto: Susann Thorngren
Lidingö4 juli 2019 kl 12.00

Samtliga kommunalråd var jäviga när de i november förra året tog beslut om sina egna arvoden. Stadens revisorer anser att de fattade ett beslut som ”skulle medföra synnerlig nytta för dem själva”. Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, deltog själv i beredningen av ärendet, vilket strider mot kommunallagens jävsregler.

- Ur demokratisk synvinkel är detta allvarligt, man måste känna till det offentliga regelverket när man får förtroendeuppdrag, säger revisorernas ordförande Terje Carlsson.

Efter karusellen med kommunalrådens förslag till chockhöjda arvoden och Lidingöbornas ilska, beslöt stadens förtroendevalda revisorer att låta revisionsbyrån KPMG titta på hur det hela egentligen gick till. ”Vid ärendets initiering har personer deltagit som har ett stort personligt intresse av utfallet. Ledamöter som i ett senare skede av ärendets hantering anmäler jäv deltog vid den ursprungliga revideringen av arvodesreglementet. Jäv anmäldes inte heller vid den första behandlingen av ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta agerande strider mot kommunallagens jävsregler. Ärendet hade troligtvis inte utvecklat sig på detta sätt om man i första läget valt att gå via kommunstyrelsens arvodesberedning, skriver KPMG i sin rapport.KPMG rekommenderar också att politikerna i god tid innan nästa val förbereder arvodesfrågan så att det blir en öppen process.

- Känns lite som kommunalråden blev fartblinda. De har inte förstått det offentliga regelverket. De kommer från en annan typ av verksamhet där man kan fatta snabbare beslut jämfört med den offentliga verksamheten, säger Terje Carlsson. Kommunallagen är tydlig hur man ska hantera beslut.

Flera av dagens kommunalråd har suttit en mandatperiod tidigare och borde känna till regelverket.

- Det förvånar mig om jag ska vara rakt på sak, säger Terje Carlsson. Jag vill inte spekulera, men jag kan konstatera att det blir bakläxa på det hela.

Kommunstyrelsen har till den 8 oktober på sig att fundera över hur de ska besvara revisorernas skrivelse.

Susann Thorngren

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *