Klotter värst på Lidingö

Klotter i Äventyrsparken och lekparken Kompassen vid Näset i januari i år.
Lidingö9 april 2020 kl 06.00

Brottsförebyggande rådet, Brå, har publicerat statistik över anmälda brott. Under 2019 anmäldes cirka 1,5 miljoner brott i Sverige, vilket ligger i nivå med året innan. Narkotika­brott var en av de brottskategorier som ökade mest i antal. Bedrägeri­brott var den brottskategori som minskade mest under året. På Lidingö är det klottret som står för flest anmälningar.

Statistiken från Brå visar att personrån och misshandel mot barn, våldtäkter och narkotikabrott ökar på det nationella planet. Minskar gör bostadsinbrotten, fickstölder, trafikbrott och bedrägerier. På Lidingö ligger siffrorna över anmälda brott ganska oförändrat från föregående år.

– Vi vet att trygghetsfrågorna engagerar Lidingöborna och det är en politiskt prioriterad fråga, även om kommunen inte ensam råder över frågan. Det arbete som Lidingö stad i samverkan med polisen och civilsamhället genomför är systematiskt och grundligt både vad gäller konkreta insatser och mer långsiktigt arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Ett forum för samverkan är de regelbundna samverkansmöten som genomförs. Där ges en gemensam lägesbild som grundas på bland annat polisens egen statistik. Förebyggande åtgärder diskuteras och resurser fördelas utifrån lägesbilden.

I en tidigare undersökning, Trygghet och säkerhet, som gjordes av Sveriges kommuner och regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap placerade sig Lidingö 2019 på plats 26 av landets 290 kommuner när det handlar om trygghet och säkerhet. Därmed inte sagt att det saknas utmaningar.

– Vi har en rad utmaningar att hantera men vi har också hittat en modell för samverkan som ger resultat. Ett fortsatt systematiskt arbete är det bästa sättet att möta dessa utmaningar, säger Anna Sundin Adolfsson, tf säkerhetschef på Lidingö stad.

En kategori brott som sticker ut i statistiken är anmälningarna om klotter. Med en ökning från 2018 med 490 anmälningar står det för en stor del av den totala ökningen brottsanmälningar på Lidingö. En orsak till ökningen är att staden fokuserar på klotter och uppmanar till att anmäla. Regeln är att man på vardagar ska klottersanera inom 24 timmar. Erfarenhet visar att omhändertagna miljöer skapar trygghet och snabb sanering är i sig brottsförebyggande.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *