Klimatveckan – inspiration för en hållbarare ö

Stad & Politik27 november 2023 kl 03.57

Kom till stadshuset 4-9 december! Med utställning, film, föreläsningar och panelsamtal visar vi hur staden når sina klimatmål och hur du själv kan bidra till en klimat- och miljösmartare ö. Eleverna på Hersby gymnasium har gjort en fossilfri framtidsvision med tillbakablick på hur vi nådde dit.

– Med klimatveckan vill vi sätta ett avtryck bland våra medborgare och visa att staden har en gedigen och genomtänkt plan för klimat- och miljöarbetet och att vårt arbete ger effekt, samtidigt inspirera våra kommuninvånare att delta i resan. Alla har ett ansvar, alla kan bidra till en klimat- och miljösmartare ö, säger Lidingö stads miljösamordnare Anna Granström.

Detta händer i veckan:

Kika runt i A-hallen i stadshuset där du kan lära mer om de konkreta klimat- och miljömål som Lidingö stad arbetar mot. Vi har en utställning och en film som rullar hela veckan. Biblioteket har en hel hylla med litteratur om klimat och miljö där du också kan plocka en utskrift av stadens miljöprogram. Du kan också testa hur ditt eget klimatavtryck ser ut på klimatkontot.

Elever från Hersby gymnasium har gjort en utställning, Bortom fossilsamhället, där de målar upp sin vision av hur vägen mot ett fossilfritt samhälle år 2053 kunde se ut. Vad var ohållbart på 2020-talet och vilka stora händelser var det som ledde fram till förändring under omställningsåren fram till 2053?”

Den 6 december klockan 18 i stadshuset blir det ett spännande panelsamtal om hur vi tillsammans gör Lidingö klimatsmartare. I panelen sitter Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande, (M), Tobias Edman, RISE, Helen Iwerfors, Start up 4 climate, och Julia Sarnecki du Rées, gymnasieelev från Hersby gymnaisum. Moderator Maria Lagerman inleder samtalet med en kort inflygning från vår omvärld och ner till Lidingö. Hon jobbar bland annat som programledare med fokus på hållbar omställning och cirkularitet.

– Att bevara miljön och förbättra samhället för kommande generationer är centralt för mig som politiker. Jag hoppas att så många som möjligt kan delta på klimatveckan och informera sig om stadens mycket ambitiösa miljöarbete och låta sig inspireras för sin egen vardag.” säger kommunstyrelsens ordförande, Daniel Källenfors (M).

Under veckan kan du också möta representanter för några lokala nätverk och föreningar som berättar om hur de arbetar för att bland annat minska Lidingös klimatavtryck och hur vi tillsammans kan bidra till öns biologiska mångfald.

Dessutom:

AI – ett verktyg i klimatomställningen. En föreläsning av Tobias Edman från RISE, ett svenskt forskningsinstitut och innovationspartner. Föreläsningen hålls för gymnasieelever och för anställda i staden.

Lidingöföretagarna erbjuds en lunchföreläsning och workshop om industriell symbios.

Lördag den 9 december blir det klädbytardag i stadshuset, lokal Berguven. Ta med dina avlagda paltor och byt till något som känns nytt för dig.

Här är några konkreta exempel på vad staden har gjort:

 • Vi har sänkt stadens klimatavtryck med 14 procent mellan 2020 och 2021
 • Under 2023 fördubblar vi vår energiproduktion från solceller
 • Vi utökar naturreservaten med 82 procent, till 823 hektar
 • Vi har anlagt en 100 meter lång sandbädd för att främja vildbinas pollinering
 • Vi minskar antalet gräsklippningar så att blommorna får blomma klart – det gynnar pollinatörerna.
 • Vi bekämpar invasiva växter, t ex jättelokan
 • Vi kontrollerar så att inga verksamheter gör otillåtna utsläpp i Kyrkviken
 • Vi tar regelbundna vattenprov på våra vatten
 • Vi jobbar med att förbättra dagvattenhanteringen
 • Byter ut våra fordon mot fossilfria
 • Serverar mat med lågt klimatavtryck och arbetar för att minska matsvinnet i våra skolor, förskolor och äldreboenden

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *