Klartecken för nytt centrum

Carl Strufve från Grosvenor har många visioner för Lidingöbornas nya centrum. Foto: Susann Thorngren
Näringsliv11 juli 2019 kl 08.122

Nu kan planarbetet för Lidingö nya centrum dra igång. Kommunstyrelsen beslöt den 3 juni att gå vidare med det projekt-pm som centrums nya ägare, Grosvenor Europe, har tagit fram.

- Vi har arbetat fram ett förslag i dialog med kommunen och vi har en gemensam syn på hur Lidingö Centrum ska utvecklas. Lidingö Centrum är redan idag ett fantastiskt fint småskaligt centrum och det är just det som vi ska bygga vidare på, säger Carl Strufve, Director Nordics på Grosvenor Europe i ett pressmeddelande.

- Fördelen med att bygga en levande struktur som innehåller alla delar, handel, kontor och bostäder gör att det kan förändras över tid och bli en levande plats. Här finns en början till allt detta, säger Carl Strufve.

Frågan om parkeringar har varit mycket diskuterad bland politikerna inför centrumplaneringen.

- Det är ju en förutsättning för att handeln ska fungera, säger Carl Strufve. Vi behöver hitta ett sätt att göra det genomtänkt och se till att parkeringsfrågan kommer med i projektet i sin helhet. Vi delar upp parkeringen så att vi har en stor parkering på en plats och vi tillskapar nya parkeringar i närheten av dagligvaruhandeln. Parkeringen kommer att vara kostnadsfri på samma sätt som idag. Huvuddelen av parkeringen kommer att vara under jord.

- Det kommer att vara fler parkeringsplatser jämfört med dem som finns idag, lovar Carl Strufve.

Beträffande byggandet av bostäder så är det Grosvenor som kommer att vara markägare.

- Men det är för tidigt att säga idag i vilken form exakt hur man bygger och i vilken takt man gör det. Det beror på hur helheten ser ut, säger Carl Strufve.

En del av nuvarande centrumområdet ägs av Lidingö stad.

- Under kommande år behöver vi reda ut hur den mark som ägs av staden ska regleras för att kunna möjliggöra projektet. Vi måste köpa marken av kommunen och staden vill ha betalt utifrån värdet men det beror ju på hur marken ska användas. Värdet på marken uppstår när det är klart hur planen kommer att se ut. Innan dess är det mark; det har givetvis också ett värde men det är lågt.

Två livsbutiker

Lidingöbornas och handlarnas behov av fler mötesplatser och utrymme har visats i en undersökning som Grosvenor har gjort.

- Papilles exempelvis vill få mer utrymme för att kunna förädla sin verksamhet och skapa en restaurang, säger Carl Strufve. Så vitt vi förstått har Coop inga planer på att inte finnas kvar här. Den butik som finns idag är förhållandevis ineffektiv. De skulle ha fördel av en annan utformning och kanske bygga en ny butik i ett nytt läge. Vi tror att det vore bra med två dagligvarubutiker.

Lidingöborna uttrycker i olika sociala media att man vill ha butiker typ Jula och Claes Ohlson och liknande till centrum.

- En sådan dialog får man föra med hela marknaden. Det vi ser nu är att det finns behov av att tillföra saker och att stärka dagligvaruutbudet. Sen kan man lägga på saker som saknas, men Lidingö centrum kommer ju aldrig att bli enormt stort. Däremot vill vi kunna täcka en större del av det behov som Lidingöborna har idag, men exakt vad det kommer att vara är för tidigt att säga.

I Lidingö centrum har det alltsedan starten funnits en företagarförening som haft stort inflytande på hur centrum ska fungera. Där kommer det att ske förändringar. Grosvenor har nu tillsatt en centrumchef.

- Vi vill vara fysiskt på plats. Vi vill ha samma bemanning som vi har i andra centrum; vi har en centrumchef, vi har en marknadschef och vi har en driftschef. På så sätt kan vi marknadsföra centrum på bästa sätt och vi kan driva utveckling. Vi har fört dialog med centrums företagarförening som varit väldigt positiv.

- Lidingö centrum ska vara skräddarsytt för dem som bor på Lidingö, avslutar Carl Strufve.

Kommentarer

  1. Länge har det talats om utvecklingen av Lidingö Centrum. Serviceutbudet är ju beroende av befolkningsmängd och bostadsbyggande. Man får intrycket att först så bestäms hur mycket butiker och service som skall tillföras i Centrum och därefter räknas det ut hur mycket bostadsbyggande som behövs. Beträffande södra delen av ön så har det byggts mycket och det planeras för än mer. Dessutom finns ju tåget som en sammanbindande linje för hela södra ön. Någon diskussion om förändrat/ökat butiks- och serviceutbud för den här delen av ön tycks inte vara på tapeten. Är det så att Lidingö Centrum inte vill ha konkurrens från andra delar av ön och att våra politiker och tjänstemän därför är så tysta i den frågan?

  2. Nu är det uppenbart att det är centrumägaren, Grosvenor, som håller i taktpinnen med vackra ord. Hur och när skall Lidingöborna tillfrågas?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *