Klart för rivning av Rudboda kyrka

Stad & Politik16 juni 2021 kl 05.19

Inget skydd för kyrkan i detaljplanen

Rudboda kyrka beviljades rivningslov utan någon egentlig motivering. Det framgår av den förslagsskrivelse från ordförande Fredrik Vinstock (M) som miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) tog sitt beslut på. Men vid sammanträdet fanns även en tjänsteskrivelse från förvaltningens tjänstemän som avrådde från rivning, främst på grund av byggnadens höga kulturvärden.

En diskussion om Rudboda kyrka har tagits upp sedan en privatperson ansökt om byggnadsminnesförklaring hos Länsstyrelsen (https://www.lidingonyheter.se/ska-rudboda-kyrka-rivas-eller-inte/). 

– Det finns inget skydd för kyrkan i detaljplanen och därför finns det ingen anledning att inte bevilja rivningslov, säger Fredrik Vinstock. I tjänsteskrivelsen från förvaltningen trycker man på kyrkans kulturhistoriska värden och det kan man tycka vad man vill om. Vi har bedömt att några sådana värden inte finns. Söker man rivningslov och det inte finns något skydd i detaljplanen, ska rivningslov beviljas.

Fredrik Vinstock är dock positiv till att demontera kyrkan och lämna över den till den som vill ta hand om den.

– Jag vet inte ens om man behöver ta betalt för den, eller skänka bort den mot bortforsling. Det är en öppen fråga. Har man bestämt att riva den, kan man tänka sig att skänka bort den. Det finns dock ingen annan plats som staden kan erbjuda, säger Fredrik Vinstock.

– De senaste årens bristande underhåll från staden gör det svårt för allmänheten att inse kyrkans kulturhistoriska och arkitektoniska värden, säger han vidare.

Att det finns olika synpunkter mellan politiker och tjänstemän på hur Lidingö ska gestalta sig i framtiden är ingen hemlighet. Nyligen har ett förslag till nytt kulturmiljöprogram tagits fram som snart ska beslutas.

– Tjänstemännen har ansett att väldigt många byggnader och områden borde pekas som kulturhistoriskt intressanta. Från politiken har man varit lite tveksam till det. De kulturhistoriska värdena förändras över tid. Tjänstemännen lämnar sin professionella bedömning men det är politiken som fattar besluten, säger Fredrik Vinstock.

I oktober 2018 revs Bodals kyrka och fastigheten, som ägs av Lidingö församling, står i dag obebyggd. På 2010-talet upptäcktes fuktskador som ledde till att församlingen stängde kyrkan 2017.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *