KD besökte Käppalaverket

Stad & Politik25 augusti 2022 kl 03.27

Fredagen den 19 augusti besökte kommunalråd Carl-Johan Schiller, och Kristdemokraternas energipolitiska talesperson Camilla Brodin Käppalaverket. Käppalaverket ägs och drivs av Käppalaförbundet som är en föregångare inom sin bransch och består idag av elva medlemskommuner där Lidingö stad innehar ordförandeskapet.

De kristdemokratiska kommun- och rikspolitikerna fick en genomgång av Käppalaförbundets verksamhet av VD Andreas Thunberg. Det blev en spännande och givande insikt att förbundet verkligen ligger i framkant när det gäller att bedriva avloppsvattenrening av högsta kvalité. Utvecklingen av verksamheten som gjorts sedan 90-talet har även lagt stort fokus på resursutnyttjande. Bland annat producerar de biogas av rester från avloppsvattnet. Just nu kör Stockholms länstrafiks (SL) bussar på biogas som produceras hos Käppalaverket. 2026 ska SL övergå till eldrivna bussar, därför har Käppalaförbundet ledning börjat titta på alternativ användning av biogasen. Intressenterna är flera som vill bli kund hos dem.

”LBG, liquified biogas, som Käppalaverket kan producera av rester från avloppsvattnet är ett av många intressanta spår att jobba vidare med för att både minska klimatutsläppen och göra Sverige mindre beroende av Ryssland. - Sverige behöver bli bättre på att fullt ut nyttja de inhemska källor vi har till ren energi, men då behöver miljölagstiftningen ses över så vi inte hindrar utvecklingen. Idag blir lagstiftningen kontraproduktiv och sätter fler käppar i hjulet än klimatnytta som det en gång var tänkt”, säger Kristdemokraternas energipolitiska talesperson Camilla Brodin.

En annan aspekt där Käppalaverket bidrar till inhemsk produktion av varor är att det är Revaq-certifierat, vilket innebär att slammet från avloppsvattnet kan spridas på svensk åkermark, och därmed kan ersätta konstgödsel till jordbruket.

Under studiebesöket fick även Andreas Thunberg (VD), lyfta fram vilka utmaningar de står inför. En av sakerna som lyftes upp var behovet av ett nytt reningssteg för att kunna rena vattnet från läkemedelsrester. Kommunalråd Carl-Johan Schiller är stolt över att Lidingö stad deltar i ett projekt för ytterligare rening av Östersjön där vi på sikt även kommer avskilja rester av läkemedel.  ”Käppalaverket är redan idag ett av Sveriges främsta avloppsreningsverk, och det ska vi på Lidingö som ordförandekommun inom Käppalaförbundet vara stolta över.” Lidingö stad som en av verkets ägarkommuner stöttar utbyggnaden av Käppalaverket för att möjliggöra ytterligare rening av övergödande ämnen och läkemedelsrester i avloppsvattnet. 

Vi Kristdemokrater på Lidingö och nationellt ser fram mot en fortsatt god dialog och gott samarbete med Käppalaförbundets ledning, och vill tacka för ett trevligt och givande besök och kommer jobba för att Käppalaverket fortsatt ska kunna vara ett reningsverk i världsklass. 

Jonathan Derneborg
Politisk sekreterare KD

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *