”Bär alltid munskydd inomhus där andra vistas”

”Bär alltid munskydd inomhus där andra vistas”
Bilden visar tydligt överföring av smitta och att effekten av att bära munskydd blir störst när alla använder munskydd.
Lidingö8 januari 2021 kl 05.552