Första veckan i maj vid bron

Första veckan i maj vid bron
De kraftiga fackverksbalkarna mellan bropelaren 11A (skymtar längst nere till vänster i bild) och blivande brogrenen (stöd 10) är på plats och måste stabiliseras.
Lilla Lidingöbron10 maj 2022 kl 04.21

Lidingöpartiet (LP) i möte med företrädare för Lidingös villaägare

Lidingöpartiet (LP) i möte med företrädare för Lidingös villaägare
Runt bordet från höger till vänster Hans Lefvert, Centrala Lidingö Villaägarförening, Gunnar Östlund, Bosöns Villaägarförening, Rutger Palmstierna, Mosstorps Villaägarförening, Alf Lundberg, Lidingövillor - Villaägareföreningar i Samverkan, Sven-Erik Sköld Käppala Villaägarförening, Björn Rosén, ekonomiskpolitisk talesperson (LP), Birgitta Sköld, kommunalråd (LP) och Anders Paulsen, kommunalrådskandidat (LP). Ej i bild, Lars H Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet. 
Lidingö9 maj 2022 kl 04.151

Veckan före valborg vid bron

Veckan före valborg vid bron
Under fredagen slutförs montering av fackverksbalkar från brogrenen (stöd 10) via det provisoriska upplaget och till bropelaren 11A. Balkarna ska bära formstöd till spårbron.
Lilla Lidingöbron3 maj 2022 kl 04.412