Finlir och tuffa arbeten på bron

Finlir och tuffa arbeten på bron
Man utför ständigt mindre arbeten, som är viktiga, men kanske inte syns utåt. Man fogar till exempel samtliga barriärer och kantbalkar med elastisk fogmassa.
Lilla Lidingöbron20 september 2022 kl 03.591

Elfviksgårdsdag på söndag

Elfviksgårdsdag på söndag
Lidingö17 september 2022 kl 03.30

I Gåshaga röstade 48 procent på M

Lidingö15 september 2022 kl 04.03

Många slags arbeten på bron

Många slags arbeten på bron
Vy över brobygget under fredagen. Mellan alla broar skymtar arbeten/armering vid landfästet Torsvik (13A). Vidare börjar yttre formskalet för brotråget mellan landfästet och bropelaren 12A resas. På gc-bron är hela torget täckt av tätskikt (bitumenduk). Stenplattorna, som skiljer cyklande från gångtrafik, är lagda hela vägen från landfästet Ropsten till torgets början. Gångbanan har börjat gjutas med början en bit från landfästet Ropsten. Man har nått ungefär till andra balkongen sett från Ropsten, vilket skymtar i bilden. Handledaren i trä har monterats hela vägen från landfästet Ropsten till blivande brogrenen (vilket är svårt att se på bilden).
Lilla Lidingöbron13 september 2022 kl 04.454