Invigning x 4: Stadshus, Kulturvecka, Fotoutställning och Bibliotek

Invigning x 4: Stadshus, Kulturvecka, Fotoutställning och Bibliotek
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) och Stadsdirektören Daniel Broman knyter upp bandet till det "nya" stadshuset.
Lidingö10 november 2019 kl 09.49