Vindarnas tempel på plats

Vindarnas tempel på plats
Under torsdagen var vädret soligt och lugnt. "Vindarnas tempel" har landat på torgytan (nere till vänster i bild). Vid landfästet Torsvik fortsätter man att gjuta de höga väggarna (uppe till vänster i bild). Kring nya spårbrons bropelare (stödet 12A under den stora bilbrons vägbana) har man rivit form och balkar för att kunna lägga fackverksbalkar mellan stödet 12A och det provisoriska stödet i riktning mot bropelare 11A. Mellan det provisoriska stödet och stödet 11A monterar man yttre form till det blivande tråget. På spårbrons norrsida fortsätter man montering av kantbalkar.
Lilla Lidingöbron15 november 2022 kl 05.016

Radio Lidingö denna vecka

Radio Lidingö denna vecka
transportation and vehicle concept - man using car audio stereo system
Lidingö14 november 2022 kl 03.59