Många uppdrag för Lodbrok

Många uppdrag för Lodbrok
Klockan fyra tisdag morgon lyfter Lodbrok tvärbalkarna (två "paket") vid fundament fyra. Det är i stort sett vindstilla, därav den tidiga timmen. Varje "paket" väger 30 ton och är ett stort vindfång.
Lilla Lidingöbron18 maj 2021 kl 04.533

Gång- och cykelbron öppnar våren 2022

Gång- och cykelbron öppnar våren 2022
Ny plats för Vindarnas tempel vid islinge Hamnväg.
Lilla Lidingöbron17 maj 2021 kl 04.318

Tunga lyft och mer gjutning

Tunga lyft och mer gjutning
Det är kraftig blåst under veckan. Det är farligt att arbeta med tunga lyft, och det krävs därför nästan vindstilla. Därför börjar man redan klockan fyra på torsdagens morgon att med hjälp av Lodbrok lyfta in och montera stora fackverksbalkar vid landfästet Islinge hamnväg.
Lilla Lidingöbron11 maj 2021 kl 05.35

Politiker på besök i verkligheten

Politiker på besök i verkligheten
Efter promenad från platskontoret samlas man vid slutet av stålbron. Klaus Niederdrenk visar bilder och utdrag ur ritningar för att förklara. Vi står intill landfästet Islinge Hamnväg. Här monteras nu en kraftig traditionell byggnadsställning. Den nya brons gång- och cykeltrafik kommer att mynna i ett trekantigt torg vid landfästet. Klaus utgår från, att man nästa år vid den här tiden kan använda gång- och cykelbron.
Lilla Lidingöbron7 maj 2021 kl 09.15

Arbete utmed hela brosträckan

Arbete utmed hela brosträckan
Många armeringsjärn är tillkapade och färdigbockade vid leverans. En hel del bockas också in efteråt för hand. Är det kraftiga järn fordras gemensamma ansträngningar.
Lilla Lidingöbron4 maj 2021 kl 04.534

Stora arbeten vid bron, från två håll

Stora arbeten vid bron, från två håll
Montering av en kraftig byggnadsställning påbörjas vid landfästet Islinge Hamnväg (fundament 12). Från kranen sänks en första del ned till landfästets betongkant. Byggnadsställningen blir ett traditionellt ställningsbygge, eftersom MSS-en bara kommer att lanseras (skjutas fram) till fundament 10.
Lilla Lidingöbron27 april 2021 kl 05.302

Ännu ett steg framåt på bron

Ännu ett steg framåt på bron
Samtidigt som MSS-en skjuts fram rensar man och snyggar till de gjutna betongytorna.
Lilla Lidingöbron20 april 2021 kl 05.061

Påskveckan vid bron

Påskveckan vid bron
I närheten av Islinge Hamnväg pågår arbeten på flera platser. Bilden visar brofästet som kallas fundament 12. Där byggs form för monolit nummer fyra. Högst upp i bild till höger, mellan alla broarna, skymtar en orange grävskopa. Där pågår förberedelser för att bygga fundament 13. Längst ned till höger pågår gjutning av fundament 10 (blivande brogrenen). Från nummer 10 kommer gång- och cykelbron att löpa över den färdiga bropelaren (nummer 11) mot landfästet Islinge Hamnväg. Landfästet är brett, och från bropelaren byggs ett bredare däck som bildar ett triangulärt torg med det flyttade/rekonstruerade "vindarnas tempel" i mitten och körbanor riktade åt varsitt håll på sidorna. Järnvägsbron löper i en båge från fundament 10, över blivande bropelare (nuvarande kassun nummer 11A, nära stålbron) och vidare till fundament 13.
Lilla Lidingöbron13 april 2021 kl 05.291

Bron står inte still under stilla veckan

Bron står inte still under stilla veckan
Under skärtorsdagen gjuts vägbanan, brospann tre. På förmiddagen inträffar ett elfel i den gröna mastpumpen. Det är den pump, som ska trycka betong längst bort i brospannet. Man monterar på en längre slang i den blå pumpen för att inte få avbrott i gjutningen. Samtidigt undersöks elfelet. Översiktsbilden visar också pågående arbeten utefter hela brosträckan. I fonden skymtar landfästet Islinge Hamnväg, där gjutning görs. I kassunen, fundament tio (invid lastpråmen längst bort) pågår armering. I kassunen, fundament sju (invid lastpråmen närmast MSS-en) pågår formsättning för temporära stöd till tvärbalkar (jämför föregående reportage).
Lilla Lidingöbron6 april 2021 kl 06.005

Tunga lyft och förberedelser för gjutning

Tunga lyft och förberedelser för gjutning
Man har monterat samman tvärbalkarna, som väger 60 ton totalt. Det är ett stort vindfång. Det krävs i stort sett vindstilla, och under tisdagen kommer ofta relativt kraftiga vindbyar. Man avvaktar hela eftermiddagen, innan Lodbrok vid 19-tiden lyfter balksystemet för montering på de temporära stöden vid fundamentet nummer sex.
Lilla Lidingöbron30 mars 2021 kl 05.43