Sol, regn, dis och dimma vid bron

Sol, regn, dis och dimma vid bron
Under lördagen sänker sig en kraftig dimma över Värtan med närmaste omgivningar. Solen har gått ned för en halvtimme sedan, men broarbetet pågår ytterligare ett par timmar.
Lilla Lidingöbron24 januari 2023 kl 04.053

Broarbete fram till Tjugondag Knut

Broarbete fram till Tjugondag Knut
Tjugondag Knut, solen har gått ned för en stund sedan. Man har efterspänt vajrar ända från landfästet Torsvik till brogrenen, en sträcka på cirka 130 meter. Efterspänning har också gjorts på kortare delsträckor. Utrustningen lyfts nu bort till lastbilen, som står i höjd med landfästet. Form till spårbrons mellersta del rivs. I bild används den gula kranen. Senare, när man kommer nära den stora vägbron, övergår man till att använda den blå, mobila kranen, som är placerad på den mindre pråmen.
Lilla Lidingöbron17 januari 2023 kl 04.371

Arbete med el i bron

Arbete med el i bron
Under trettondagsveckan har ytterligare ett parti av belysningen i handledarna kommit igång. Fortfarande saknas vissa partier, dels för att några speciallängder av armaturer har beställts, dels för att kablar inte kunnat matas fram då vatten i kabelrör frusit.
Lilla Lidingöbron10 januari 2023 kl 04.39

Brobygge under julveckan

Brobygge under julveckan
Under veckan gjuts spårbrons däck mellan bropelarna 11A och 12A. Man täcker in gjutningen med plast, isolermattor och presenningar (blå på bild). Spårbron är nu sammanhängande från brogrenen till landfästet Torsvik. Mellan bropelare 11A och landfästet är nu också alla kantbalkar, både på sydsidan och norrsidan, fastgjutna. Terrassen/podiet runt "Vindarnas tempel" är färdigbyggd. Belysningen har kompletterats. Den sista stolpbelysningen är inte tänd. Likaså saknas en del belysning i handledarna.
Lilla Lidingöbron27 december 2022 kl 03.292

Bistert väder på bron

Bistert väder på bron
En halvtimme efter solnedgång under fredagen. Fortfarande återstår flera timmars arbete. På spårbron slutför man armering och rengöring av brodäckets form. Under däcket, vid tråget, installeras värmefläktar bakom skyddsplasten. På spårbron, mellan det provisoriska stödet (röda konstruktionen skymtar längst till höger i bild) och nya brogrenen (utanför bild) har kantbalkar monterats på sydsidan. Ett par av motvikterna syns på bild. Vid det blivande brotorget tar den nya terrassen form runt "Vindarnas tempel".
Lilla Lidingöbron20 december 2022 kl 03.253

Kylig vecka vid bron

Kylig vecka vid bron
Torsdag strax efter klockan 15. Solen går ned tidigt, och knappt någon snö, som lyser upp. Arbetet med att armera hela brobanan mellan bropelarna 12A och 11A pågår. Mellan stöd 11A och brogrenen är alla kantbalkar på spårbrons norrsida fastgjutna. Under veckan har kantbalkar på halva sydsidan monterats, och de gjuts sedan fast under fredagen. På Vindarnas tempel har man rest spiran, men den är inte ännu injusterad. Och terrassens bärande delar runt templet börjar ta form.
Lilla Lidingöbron13 december 2022 kl 04.34

Spårbron snart en hel bro

Spårbron snart en hel bro
Fredag eftermiddag 2 december. Gjutning av tråget i den "felande" delen av spårbron pågår. Alla kantbalkar på spårbrons norra sida är fastgjutna mellan brogrenen och bropelare 11A. Senaste gjutningen är täckt av presenningar för att förhindra alltför snabb avdunstning. Spårbrons del närmast Torsvik har rensats från borttagna fackverksbalkar (se bilder längre fram). Kabelknippen/vajrar för efterspänning har skjutits från landfästet Torsvik ända till brogrenen. Nere till vänster i bild pågår byggande av en terrass invid "Vindarnas tempel".
Lilla Lidingöbron6 december 2022 kl 04.432

Broarbete i snö, slask och mörker

Broarbete i snö, slask och mörker
Fredag. Den färdiggjutna delen av spårbron närmast Torsvik har rensats från formar och har också rengjorts. Fackverken under brodelen är färdiga att lyftas bort. Armering med mera pågår i den "felande" brodelens tråg. Mellan nya brogrenen och bropelare 11A är nu alla kantbalkar på spårbrons norra sida på plats. Mellan brogrenen och det provisoriska stödet är de fastgjutna. Mellan det provisoriska stödet och bropelare 11A är de monterade och klara för fastgjutning.
Lilla Lidingöbron29 november 2022 kl 04.203