Fokus på gång- och cykelbron

Fokus på gång- och cykelbron
Under fredagen har man rensat bort formstöden under gång- och cykelbron från pelaren stöd 11 (mitt i bild) till blivande brogrenen (stöd 10 i bildens högra kant). Man tar nu itu med den mer komplicerade delen fram till landfästet Islinge hamnväg.
Lilla Lidingöbron15 mars 2022 kl 05.013

Arbeten utmed hela bron

Arbeten utmed hela bron
Vy över broarna, från Islinge hamnväg till Ropsten.
Lilla Lidingöbron8 mars 2022 kl 03.222

Mycket kranarbete på bron

Mycket kranarbete på bron
Många arbeten med kranar. Man är noga med varifrån det blåser, och vilken tid på dygnet som det är lugnt. Detta för att anpassa arbeten med tunga lyft.
Lilla Lidingöbron1 mars 2022 kl 03.553

Mer demontering och förberedelse för kranflytt

Mer demontering och förberedelse för kranflytt
Vy över brobyggets norra sida sedd från det som ska bli Lidingö Brostrand. Man ser att en stor del av formskalet till gång- och cykelbrons tråg har rivits. Samtidigt syns, att mycket återstår, innan hela formverket är demonterat.
Lilla Lidingöbron22 februari 2022 kl 05.144

Det stora formverket lyfts bort

Det stora formverket lyfts bort
Under tisdagen kan man påbörja demontering av MSS-ens norra sida.
Lilla Lidingöbron8 februari 2022 kl 06.124

Demontering och armering vid bron

Demontering och armering vid bron
Formstöd, stålbalkar och andra detaljer demonteras från MSS-en. Demontering av den kraftiga formställningen vid gång- och cykelbron påbörjas. Kassunen 12A skymtar högst upp i bild. Där förbereds armeringsarbeten.
Lilla Lidingöbron1 februari 2022 kl 05.087

Kyla och blåst vid brobygget

Kyla och blåst vid brobygget
Inte förrän på lördagen har vindbyarna avtagit så, att det är lämpligt att fotografera med drönare. På brodäcken sorteras demonterat och rivet material. Material från form till gång- och cykelbrons tråg och vägbana sorteras på gång- och cykelbrons däck. Det ska återanvändas vid bygge av spårbron. Material från form i samband med MSS-en sorteras och paketeras först på vägbanan i höjd med MSS-en. Det lyfts därefter över till vägbanan i bildens högra sida. Dessa delar är inhyrda och transporteras tillbaka till uthyraren. Allt trä från formarna är nu borta. Kvar syns stålbalkar på MSS-en, som tidigare varit formstöd till vägbanan. Under MSS-ens norra del (till vänster i bild) har två pråmar länkats samman och skjutits in för att stödja när MSS-en tas bort.
Lilla Lidingöbron25 januari 2022 kl 04.52

Full styrka på bron

Full styrka på bron
Lördag vid solnedgången. MSS-en har sänkts och de två sidorna har särats. Lodbrok är i färd med att lyfta bort de röda tvärbalkarna på brodäcket, som MSS-en hängt i. Den blå pumpmasten (betongpumpen) som varit monterad på MSS-en är demonterad och ligger på däcket strax hitom de röda tvärbalkarn
Lilla Lidingöbron18 januari 2022 kl 05.147

Arbete på bron som inte synts

Arbete på bron som inte synts
Vid slutet av trettondedagsveckan är det dags att avsluta arbetet. Ett par man syns vandra mot landfästet Islinge hamnväg. Ett tunt snötäcke ligger över hela bron.
Lilla Lidingöbron11 januari 2022 kl 05.09