Kärnverksamhet av högsta kvalitet och sänkt skatt

Debatt30 oktober 2019 kl 07.172

Lidingömajoritetens budget för 2020 är nu lagd. Fokus i budgeten har varit att Lidingös kärnverksamhet ska hålla högsta kvalitet samtidigt som Lidingöborna får behålla mer av sina pengar. En vanlig familj på Lidingö får med Lidingömajoritetens skattesänkningar behålla 3 500 kronor mer om året. Samtidigt har våra grundskolor näst bäst meritvärden i landet och kundnöjdheten i äldreomsorgen är en av landets högsta.

Lidingös grundskolor levererar några av landets bästa resultat. I årskurs 9 är meritvärdet det nästa högsta i landet och 92 procent av alla elever i årskurs 9 får godkända betyg i samtliga ämnen. Dessutom är tryggheten på Lidingös skolor är hög.

Äldreomsorgen på Lidingö är både tillgänglig och håller en hög kvalitet. Lidingös brukarundersökningar levererar höga resultat och äldreomsorgen har hög tillgänglighet för stadens äldre. Dessutom fortsätter vi satsa på att öka valfriheten inom omsorgen genom fler valfrihetssystem. Allt för att leverera god kvalitet till Lidingöborna.

Samtidigt som kvaliteten är god i Lidingös kärnverksamheter ser vi att andra kommuner levererar lika bra eller bättre resultat inom vissa områden och på samma gång får skattebetalarna behålla mer av sina pengar. Lidingö ligger en krona högre i skatt än jämförbara kommuner. Därför lovade vi Lidingöborna i samband med valet att lägga 50 öre på sänkt skatt och 50 öre på att fortsätta förbättra och effektivisera kärnverksamheten så vi är väl rustade för de utmaningar som välfärdssektorn står inför. 50 öre i skattesänkning innebär att en vanlig familj på Lidingö får behålla 3500 kr mer om året. Det kan motsvara en ny cykel eller nya vinterkläder till barnen.

Lidingömajoritetens budget för 2020 är nu lagd. Vårt fokus kommer fortsatt ligga på kärnverksamhet av högsta kvalitet samtidigt som Lidingöborna får behålla mer av sina pengar.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och
socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

  1. Ja, det stämmer att Lidingös årskurs 9 ligger i topp i meritvärde i Lärarförbundets undersökning 2019. Så även när det gäller lärarlöner. Däremot ligger vi i den absoluta botten i kategorierna resurser till undervisning, andel utbildade lärare och lärartäthet. I den totala rankingen ligger vi inte bättre än plats 197 av 290 kommuner. Debattinlägget är ett galant exempel på russinplockning således. Förresten, högt meritvärde, är det riktiga kunskaper eller betygsinflation?

    1. Tyvärr är siffrorna när det gäller lärartäthet fel pga av ett misstag när siffrorna skickades in till SCB. Staden har påtalat felet men SCB har inte uppdaterat sina siffror.

      Lidingös skolor har en idag 81 procent legitimerade lärare och snittet för kommunerna i Stockholms län för läsåret 2018/19 var 70 procent. Lidingös elever presterar mycket väl, vi har kompetenta lärare som har konkurrenskraftiga löner.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *