Käppalaverket bygger ny reningsprocess

Käppalaverket byggs om för ökad kapacitet där större mängder avloppsvatten kan renas.
Lidingö22 september 2020 kl 06.04

Både miljön i Östersjön och Käppalaförbundets elva medlemskommuner blir vinnare när Käppalaverket uppgraderas. Under de kommande åren kommer verket att byggas om och få en ny reningsprocess så att ännu mer näringsämnen kan renas bort. Samtidigt ökas kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler personer än i dag, vilket möjliggör tillväxt och expansion i medlemskommunerna.

Ombyggnaden av Käppalaverket är ett jätteprojekt som kommer att pågå under många år. Projektet är en storsatsning på miljön och kommer att resultera i lägre utsläpp av fosfor, kväve och organiskt material till Östersjön. Det gör det också möjligt att rena avloppsvatten åt betydligt fler. Något som behövs då befolkningen i Käppalaförbundets elva medlemskommuner förväntas öka även i framtiden.

– Ombyggnaden är nödvändig. Inte enbart för att nå upp till nya strängare utsläppskrav och förbättra miljön i Östersjön, utan också för att våra medlemskommuner ska kunna växa i framtiden. I samband med ombyggnaden förbereder vi dessutom så att vi ska kunna rena bort läkemedelsrester i framtiden, säger Andreas Thunberg, VD på Käppalaförbundet.

Nu startar arbetet med att ta fram en systemhandling där man utreder vilka tekniska system och material som är de bästa lösningarna för att nå upp till projektets kravbild. Därefter genomförs projektering. Ombyggnationen är planerad att starta under 2022 och pågå fram till 2029. Arbetet kommer till största delen att ske nere i det berg där Käppalaverket är placerat, men kommer även att märkas ovan jord i form av nya anläggningsdelar, entreprenörsetableringar och ökade transporter med mera.

– Snart tar en intensiv och utmanande ombyggnadsprocess sin början. Käppalaverket är en stor anläggning som ska byggas om under full drift. Det ställer höga krav både på vår egen organisation och på de entreprenörer och konsulter som vi kommer att anlita under processen, säger Andreas Thunberg, VD på Käppalaförbundet.

När ombyggnaden är helt klar kommer Käppalaverket att klara mycket stränga utsläppskrav och kunna rena avloppsvatten från motsvarande
900 000 personer.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *