Källenfors raserar tilliten till sin egen lärarkår

Debatt10 september 2022 kl 05.337

Jag är gymnasielärare på Hersby gymnasium. Det är en ynnest att stå i ett klassrum och leda elever till nya insikter. Relationen mellan lärare och elev bygger på att eleverna litar på att läraren vill dem väl, har kunskap i ämnet och talar sanning, men också att läraren i slutet av kursen sätter ett korrekt och rättvist betyg.

Tillit och förtroende är en skör byggnad som alla lärare arbetar för att upprätta.

De betyg jag slutligen ska sätta ska vara så sakliga och rättvisa som möjligt. Till min hjälp har jag Skolverkets betygskriterier, de nationella proven, mina kollegor på Hersby och andra skolor. Vi skapar gemensamma prov, diskuterar och sambedömer elevsvar – allt för att vara så professionella som möjligt. Och vi sätter många höga betyg, men då motsvarar också betyget de mycket kunskaper och förmågor som eleven visat.

Enligt Gymnasierankning har Hersby en låg betygsinflation, vilket borde vara ett positivt omdöme och tyda på kvalitet. Det finns ingenting gott med betygsinflation och den måste bekämpas. Betygen som sätts på Hersby är endast något högre än resultaten på de nationella proven. Därmed kan det anses att vi följer Skolverkets senaste skrivelse ”Nya råd för mer rättvisande och likvärdiga betyg” (2022) där det står att ”nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättningen”.

I veckan som varit har det hållits skolval på Hersby och olika politiker har varit välkomna att tala inför eleverna. In kommer Daniel Källenfors, kommunalrådet och min högste chef och säger följande (ordagrant transkriberat):

”Jag vet också att betygen här på Hersby är extremt orättvisa. Betygen är för låga. Meritvärdena ni får är för låga. Det här måste vi jobba med.”

Man häpnar! Helt grundlöst och så urbota dumt! I ett enda slag har Källenfors raserat tilliten och undergrävt förtroendet mellan mig som lärare och mina elever. Tack för det chefen! Mitt förtroende har du i alla fall inte.

I 12 kap. Förvaltningen 2 § och 3 § regeringsformen stadgas:
”Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag."

Tommy Mattizon
Gymnasielärare i Filosofi, Religion och Svenska
Hersby gymnasium, Lidingö, Stockholm

Kommentarer

 1. Lidingös skolor tillhör bland de tre bästa i landet och Hersby är en fantastisk skola med duktiga och kompetenta lärare. Det är en stor tillgång och något som gör att Lidingö är en så populär kommun att bo i.

  Statistiskt är det svårare att få höga betyg på Hersby än i många andra skolor som bedömer att elever normalt är betydligt bättre än sina resultat på de nationella proven när betygen sätts. I genomsnitt får därför Hersbys elever lägre betyg relativt de nationella proven än elever i andra skolor, vilket gör att Hersbys gymnasieelever missgynnas i konkurrensen när de sedan vill komma in på sin drömutbildning. Systemet fungerar alltså inte och behöver ändras.

  Inom Moderaterna driver vi bland annat att det skall vara central rättning av nationella prov och att subjektiviteten i bedömningarna ska minska. Jag vill att det skall vara likvärdiga förutsättningar i hela Sverige och att betygskriterierna skall vara likvärdiga. Det skall vara lika för alla. Samma möjligheter och samma krav för att få ett visst betyg.

 2. Som fd ordförande för utbildningsnämnden på Lidingö blir jag mycket förvånad över Daniel Källenfors (M) brist på förtroende för skolans ledning och lärare.

  Vi har en mycket bra skola på Lidingö och jag är oerhört stolt över det fina arbete som utförs från förskolan, i grundskolan och på gymnasiet.

  Som fd ordförande (2018-2021) har jag nära följt Hersby gymnasiums arbete och vet att både rektor och lärare gör ett mycket professionellt arbete vilket jag även tidigare uttryckt vid olika tillfällen.

 3. Jag ser fram emot Moderaternas arbete att finns ett sätt att premiera Hersby Gymnasium och dess lärarkår för att de utför sitt yrke på ett professionellt och korrekt sätt (till skillnad mot andra aktörer). Och att Moderaterna framöver tänker till innan, över vem man undergräver när man uttalar sig.

 4. Om man med rättvisa menar att hänga med i inflationsracet kunde Källenfors uppmaning till sina lärare att i slutbetygen avvika uppåt från resultaten på NP möjligen ses som moraliskt rimlig innan lagändringen från 29 oktober 2018, som gjorde gällande att ”nationella prov ska särskilt beaktas i betygssättningen”. Därefter är hans utspel snarare att betrakta som en uppmaning till den egna lärarkåren att begå tjänstefel.

 5. Har Hersby gymnasium en alumniförening?
  Om så är, bjud in utbildningsnämndens ordförande (fr.o.m 2023) att redogöra för stadens prioriteringar med resurser till skolan, istället för att underblåsa betygsinflation som nuvarande KSO ger utryck för i denna debattartikel.

 6. Varmt tack till Tommy Mattizon för ditt mycket fina inlägg!
  Du har mitt fulla förtroende.

  Evelyn Lewandrowski
  Lidingöpartiet

 7. Hej,

  Jag vill minnas att samma uppfattning framfördes av dåvarande skolchefen (nuvarande stadsdirektör) Daniel Broman, i Hersbys aula läsåret 17-18. Skolan avvek enligt hans förmenande från den nationella ”baslinjen”, alltså det nationella snittet (justerat för variationer i socioekonomiska förutsättningar), och borde därför tas i upptuktelse. Hypotesen att den där skyhöga nationella baslinan möjligen var uttryck för något annat än en samvetsgrann tillämpning av styrdokumenten, typ galopperande betygsinflation, hade av presentationen att döma inte ens övervägts (här är förstås en ännu mer osmickrande tolkning möjlig men den avstår jag från).

  Johan Ribbing, f.d. lärare Gångsätra och Hersby gymnasium

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *