Källenfors inte jävig

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M). Foto: Therese Andersson.
Stad & Politik5 november 2019 kl 06.321

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) kan hamna i ännu en jävssituation. Denna gång handlar det dock inte om personliga fördelar som i arvodesfrågan, men frågan är om han kan komma att sitta på två stolar i den framtida exploateringen av Lyftkranen 2 i Käppala. Källenfors sitter ordförande i kommunstyrelsens planutskott som nyligen beslutat att ge miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för Lyftkranen 2. Närmaste granne är Käppalaförbundet, vars ordförande Källenfors också är och som sådan representerar han närmaste granne till Lyftkranen 2. När planutskottet sammanträdde den 23 oktober anmälde Källenfors inte jäv.

Lidingö Nyheter har frågat stadsjuristen Johan Alfredsson som svarar: ”Daniel Källenfors är inte jävig. Beslutet i planutskottet om planbesked och planuppdrag till miljö- och stadsbyggnadsnämnden innebär bara ett ställningstagande att utreda möjligheterna till en ny detaljplan för området. Det är alltså inte ett ärende där Käppalaverket är sakägare. Beslutet får inga andra rättsliga följder än att frågan utreds. I ett senare skede i ett eventuellt ärende om själva detaljplanen skulle däremot jävsreglerna kunna bli aktuella. Daniel Källenfors skulle då kunna vara jävig eftersom ärendet i så fall troligen kommer att röra Käppalaverket som sakägare och han förmodligen ska betraktas som ställföreträdare där,” skriver Alfredsson bland annat i sitt svar till Lidingö Nyheter.

Kommentarer

  1. Hej! Några förtydligande. Daniel Källenfors har aldrig varit i någon jävssituation. Man kan ha olika uppfattning om beslut som tagits i kommunstyrelsen, men i jävsfrågan råder det inget tvivel då det är en rättslig term. I det aktuella fallet har dessutom Daniel Källenfors konsulterat stadsjuristen innan mötet för att säkerställa att han inte var jävig.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *