Jag vill anteckna på datorn.. men hjärnan föredrar penna

Debatt21 november 2023 kl 04.002

Ända sedan datorerna infiltrerade klassrum och föreläsningssalar, har det debatterats om vilken metod som är bäst: att anteckna för hand eller på datorn- det är frågan. När jag spontant väljer själv, blir det alltid datorn – av flera anledningar. Dels går det fortare, jag lyckas få ner fler ord och hinner anteckna det mesta som sägs. Sedan tycker jag om datorn, för det finns alltid något att hålla på med – och kanske får den lektionerna att gå lite snabbare. Kanske hinner man kolla något meddelande, spela ett spel eller kolla något på nätet. När man ändå har datorn på.

Men hela syftet med att överhuvudtaget ta anteckningar är att öka koncentrationen, att minnas information, att förstå och för att kunna gå tillbaks senare. Undersökningar visar att man borde välja pennan, om man verkligen vill lära sig vad som sägs, och dessutom komma ihåg det längre. Anledningen är nämligen att datorn gör det möjligt att hinna få med allt. Man tvingas inte välja bort någonting, utan kan lätt få med en hel föreläsning från början till slut. Och det är problemet! För när man byter till penna så hinner man inte skriva ner lika mycket. Hjärnan måste då välja vad som är viktigare att få ner på pappret, och det är här magin med inlärningen börjar. Ens lyssning blir mer aktiv, eftersom man i stunden måste göra mängder med val och bearbeta allt som sägs – till att formulera ord som bäst sammanfattar och mest effektivt kan hjälpa senare att återvända till ämnet och komma ihåg helheten. Det aktiva lyssnandet i kombination med valen man tvingas göra på papper, ökar hjärnans förståelse av vad som sägs. Och ens inlärning ökar.

När jag känner efter, så vill jag ju lära mig så mycket som möjligt – eftersom jag lägger ner så mycket tid i skolan, och den här tiden ska sen hjälpa mig lyckas med allt jag vill göra i livet. Att inse att pennan är ett kraftfullare verktyg än datorn gör då också vill använda den mer, eftersom jag vill lära mig mer, som gör livet bättre sen. Så enkelt är det. Impulsen kommer nog alltid att vara datorn, för det är enkelt - men nu när jag vet mer, ska jag försöka styra mig själv till att använda penna. För det är effektivare. Så när diskussionen i klassrummet flammar till, då någon lärare vill att vi stänger datorerna och eleverna börjar klaga – kommer jag redan ha penna och papper framför mig. Redo att anteckna.

Och som min svenskalärare en gång sa angående att anteckna på dator: “inlärningen blir sämre”

Frank Nordell, gymnasieelev, Lidingö

Kommentarer

  1. Bra och insiktsfull text som väl beskriver fördelarna med att skriva för hand även om han skriver snabbare på datorn. Men det duger inte att texta som eleverna lär sig nu. Vi som är äldre lärde oss skrivstil redan i småskolan, med reservoarpenna dessutom. Välskrivning var ett särskilt ämne. Så är det fortfarande i många andra länder. Och så var det hos oss redan i den gamla folkskolan på 1800-talet. Vid skrivstil lyfter man inte pennan vid varje bokstav som vid textning, det bara flyter på. Vackert och sinnligt blir det också. Handen stimulerar hjärnan och tvärtom. Det finns livaktiga debatter om detta på sociala medier. (Sök t.ex på ”skrivstil på Twitter.) Köp en lärobok om skrivstilen med linjerade blad och träna!

  2. Bra skrivet Frank!
    Digitaliseringen i svenska skolan har gått för långt. Datorn är ett bra hjälpmedel men när det kommer till anteckningar gör det ingen nytta.

    Jag hade önskat en lektion i hur man antecknar på effektivt sätt. Att anteckna var något vi började med smått redan på högstadiet, men inte ens då fick vi lära oss hur man antecknade effektivt. Det är en konst i sig!

    Jag tror vi missar hur enkelt det är för oss att gå in på andra hemsidor på datorn och göra allt annat än att anteckna. Det krävs extrem självdisciplin att fokusera på det man ska, en självdisciplin många inklusive jag själv saknar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *