”Jag kommer att sakna mina kollegor”

Anna Hadenius avgår. Foto: Lidingösidan
Lidingö1 februari 2019 kl 11.12

Lidingö Nyheter träffade Anna Hadenius, som slutade om stadsdirektör den 31 januari.

Hur känns det att sluta jobbet som stadsdirektör på Lidingö Stad?
Jag har haft drygt tio fantastiska år på Lidingö, de första sex åren som miljö- och stadsbyggnadschef och nu drygt fyra år som stadsdirektör. Jag är stolt och glad över vad vi åstadkommit under åren, men i dag känns det förstås också lite vemodigt. Jag kommer sakna alla engagerade och professionella kollegor.
 
Varför slutar du?
Fick ett erbjudande jag inte kunde motstå, att jobba med miljö- och klimatfrågor som ligger mig varmt om hjärtat, i huvudstaden Stockholm.
 
Hur ser det nya jobbet i Stockholms stad ut? 
Jag kommer att vara ansvarig för Stockholms miljö- och klimatarbete i ett brett perspektiv, för att Stockholmarna ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Det kan handla om vitt skilda områden såsom klimatfrågor, luftkvalitet, buller, kemikalier, vattenkvalitet eller inomhusmiljöer.  

Vad har varit roligast?
Samarbetet med mina närmaste kollegor och det vi genomfört gemensamt är det mest positiva jag tar med mig. På senare år bland annat fokus på digitalisering, satsningar på alla våra chefer och medarbetare, vilket vi kallar Ledarlyft respektive Medarbetarlyft. Men också viktiga projekt för staden som nu är på gång, som till exempel den nya Lilla Lidingöbron, en ny simhall i Dalénum och utveckling av stadsdelar, exempelvis Högsätra, där även satsningar på idrott kommer att ske.  
 
Vad har varit svårast?
Integrationsfrågorna sköljde ju över oss och övriga samhället under 2015. Vi fick verkligen kraftsamla inom staden för att lyckas med vårt uppdrag. I backspegeln är jag stolt över det, men då var det förstås jobbigt. Många medarbetare slet hårt den perioden. 
 
Fanns det något som du inte var beredd på eller inte trodde skulle ske? 
När jag tillträdde kom jag från privat sektor, senaste från WSP. I början var de kommunala processerna ovana. Demokratiska processer tar tid och initialt var jag frustrerad över det, men jag har lärt mig med tiden.
 
Hur har relationerna till den politiska majoriteten varit? 
Min relation till majoriteten har varit god under alla mina år i staden. Jag har också haft en god relation till oppositionen. I rollen som stadsdirektör är samarbetet med politiken oerhört viktig och jag har haft stort fokus på att vår samverkan ska fungera bra. 
 
Några råd till din efterträdare? 
Nu går vår utbildningschef Daniel Broman in som tf stadsdirektör, vilket jag är oerhört glad för. Jag rekryterade honom för tre år sedan och det känns väldigt bra att han nu leder organisationen framåt. Han är bra!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *