”Jag kan själv”

Lidingö2 september 2022 kl 03.40

Även om synskadade har som motto ”Jag kan själv” är det många vardagliga situationer som innebär att han/hon behöver hjälp alternativt att aktiviteten inte blir av.

Några exempel:

Kan du köra mig till affären? Har för bra syn för att få färdtjänst men ser för dåligt för att köra själv.

Vad kostar skinkan? Och när är bäst före datum på mjölken?

Att kontrollera beloppet i kassan finns inte på kartan. Tillräckligt svårt att hitta kodens siffror på den lilla kortterminalen.

Vill jag ta bussen kan jag varken läsa tidtabellen eller se vilken buss som är på ingående.

”Hej, hej, läget?” Ja, vem är det som känner mig? Kan identifiera vederbörande först på nära håll – om ens då!

Hur ska jag kunna trycka på rätt knapp i hissen, när siffrorna är så små och ljuset dåligt?

Ja det är inte så lätt att vara synskadad, men du kan få hjälp på många sätt! Synskadades Riksförbund /SRF) är en riksomfattande organisation med många lokalavdelningar. Lidingöföreningen startade på 1950-talet. Vi verkar för att ge våra medlemmar tillgång till social samvaro samt bevakar våra intressen gentemot myndigheterna. För att sätta extra ljus på våra frågor anordnas ”Ögats Dag”. I år äger den rum måndagen den 5 september 12.30 till 16.30 i Lidingö stadshus.

Dagen börjar 12.30 i Gustaf Dalén-salen med en utfrågning av alla politiska partier under en timme. Frågor såsom färdtjänst, ledsagarservice, snöskottning och blandade gång- och cykelbanor lär komma upp.

Därefter talar ögonläkare Lena Jacobson om ”Vanliga orsaker till synnedsättning hos vuxna”

Sedan följer korta informationer från:

• Syncentralen

• Lidingö stad: Syn-Hörsel instruktör, Talboksavdelningen och Taltidningen ”På tal om Lidingö”

Därefter flyttar ”Ögats Dag” till Mötesplats Centrum , också i Stadshuset. Där finns ett antal ”stationer”” som kan besökas i val fri ordning:

  • Lidingö Optikern kollar syn och ögontryck
  • Utställning/försäljning av hjälpmedel för synskadade, IRIS Hjälpmedel
  • Praktiska tips för mobiltelefoner, Patrik Lindlöv, Syncentralen
  • Syn- och hörselinstruktören
  • Information om synskadades riksförbund (SRF)

Synskadades Riksförbund, Lidingö hälsar alla varmt välkomna till information som, mer eller mindre starkt,  berör eller kommer att beröra merparten av alla invånare,.

Välkomna!

Magnus Anderberg
Ordförande SRF Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *