JA till utvidgade naturreservat!

Debatt13 juni 2022 kl 04.46

Lidingöpartiet värnar om Lidingös natur och grönområden och partiet bildades av just den anledningen för snart 50 år sedan. Därför har vi självklart varit drivande i framtagandet av dels ett förslag till utökning av Långängen-Elfviks naturreservat, dels ett nytt reservat i Sticklinge.

Med de nya reservatsbildningarna kan staden för nuvarande och kommane generationer ytterligare säkerställa tätortsnära naturområden för friluftsliv och rekreation. Samtidigt uppnås syftet att inom reservatens gränser bättre än tidigare bevara och vårda viktiga naturvärden, inte minst den biologiska mångfalden. Tanken är också att ha möjlighet att återställa och berika värdefulla natur- och kulturhistoriska miljöer, om behov uppstår. Förslagen om ett utökat och ett nytt reservat ska nu ut på remiss.

Vi i Lidingöpartiet anser att Lidingös skogar, växt- och djurliv, vatten- och kustmiljöer och kulturhistoriska miljöer generellt behöver ett långsiktigt skydd och en väl anpassad och professionell skötsel. En utökning i enlighet med förslagen av Långängen–Elfviks naturreservat och ett nytt reservat i Sticklinge med tillhörande skötselplaner utgör viktiga steg i rätt riktning, särskilt eftersom det finns politiska krafter som ser stora delar av Lidingös kvarvarande naturmiljöer som lämpliga för omfattande bostadsbebyggelse.

Lisa Tiliander (LP)
Ledamot i teknik- och fastighetsnämnden

Hans Grundell (LP)
Ledamot i teknik- och fastighetsnämnden

Birgitta Sköld (LP)
Kommunalråd

Lars H Ericsson (LP)
Partiordförande Lidingöpartiet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *