Ja till utveckling av Lidingö Centrum med småstadskänsla

Debatt18 juni 2019 kl 06.563

Efter tio års planarbete går utvecklingen av Lidingö Centrum in på ytterligare ett omtag. Nu måste majoritetspartierna säkerställa att centrumprojektet kommer igång så att inte ännu mer skattepengar läggs på utredningar som sedan inte kan användas. Staden fick 2018 skriva av hela 29 milj kr på grund av att tidigare utredningar om centrum blivit inaktuella.

Centerpartiet kommer vara en konstruktiv kraft i opposition där vi säger ja till en utveckling av Lidingö Centrum med småstadskänsla. Vi ser dock flera frågetecken som staden behöver arbeta vidare med för att nå ett bra resultat för Lidingö:

 • Ekonomi: Det är av yttersta vikt att projektet går ihop ekonomiskt för staden. Ett överskott bör eftersträvas för att kunna delfinansiera övertäckningen av Torsviksdiket.
 • Gestaltning: När Centerpartiet tog fram ett eget förslag för centrum var gestaltning och anpassning till villastaden en bärande del. Vi anser det viktigt att gestaltningen i högre grad ansluter till villastaden med materialval och ljus färgsättning.
 • Varierade bostäder: Vi vill att det planeras för varierade storlekar och upplåtelseformer i de tillkommande bostäderna. Det skapar en levande och trygg stadsdel för både unga och gamla.
 • Miljö- och klimatsmart byggande: I exempelvis Norra Djurgårdsstaden ligger man långt fram i miljösmart byggande. Det perspektivet lyser dock med sin frånvaro i stadens projekt-PM. Centerpartiet vill att centrum ska utvecklas hållbart där man utgår från livscykelperspektiv vid byggandet, med ekosystemtjänster och förnybar energi.

När staden planerar måste man också se till hela öns utveckling. Utvecklingen av centrum får inte slå mot stadsdelarnas konkurrenskraft. Exempelvis får inte staden möjliggöra för överetablering av matbutiker som slår ut stadsdelarnas handel. Centerpartiet vill att Lidingö centrum ska vara ett intressant alternativ istället för att behöva åka över bron, till exempel genom fler kaféer och restauranger, småbutiker och aktiviteter som bowlinghall med sportbar.

Patrik Buddgård (C), gruppledare 

Tor von Sydow (C), ordförande 

Lilian Becker (C), ledamot stadsbyggnadsnämnden 

Lotta Cavalli Björkman (C), ledamot stadsbyggnadsnämnden 

Gabor Sebastiani (C), ersättare stadsbyggnadsnämnden

Kommentarer

 1. Fler småbutiker? Tala med HUI för en kvalificerad syn på detaljhandelns framtida utveckling. Se på Sollentunas köpcentrum Stinsen, som på 20 år gått från 90 butiker till dagens 14!! Småbutiker klarar dessutom inte lokalhyrorna.
  Bowlinghall? Har inte den på Lidingö slagit igen under 2017/2018?
  Men framför allt: Fråga lidingöborna! Är det inte just det vi har, som vi vill bevara?

  1. Hej,
   Vi har sett underlag från HUI och pratat med Lidingö Näringsliv för att första handelns förutsättningar mer. Vi har också lyssnat på Lidingöbor och en sak som återkommer är bowlinghall och möjligheter för aktiviteter. Plats för kultur är t ex en annan viktig del. Väldigt många lyfter också de unika småbutikerna i Lidingö Centrum, det är därför vi vill bevara dessas möjlighet samt möjliggöra för fler butiker. Restaurang och kaféer är något som Lidingöborna också efterfrågar. Det ska göras där värdena i nuvarande Centrum bevaras.

 2. Finns inget att handla till normala priser och utbudet är starkt begränsat.
  De få kaffeställen som ön bjuder tar larvigt hutlösa priser med minimal servicegrad av personalen.Coop måste vara en av de dyraste butikerna i stor Stockholm,ofta dåligt med bemanning i kassan så det tar alldeles för lång tid att betala. Inför snabbkassa för personer som är snabba. På helgerna är det inte möjligt att handla,då ska de bror duktig familjerna låta sina små barn lägga upp och packa varor. Sen har vi parkeringseländet, små rutor som gör att försäkringsbolagen vrider sig av ilska med alla p skador,när sen små damer i 30 års åldern ska ratta stora suvar som de inte kan, blir det värre. Ända stället med service är systemet. Stort tack till kunnig personal.Jag är en av många som känner så här. .

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *