Ja till större utbud av gymnasieplatser – Nej till utbyggnad av Hersby gymnasium

Debatt7 december 2021 kl 05.561

Gångsätra gymnasiums nedläggning 2013 var ett beslut som Lidingöcentern motarbetade i det längsta. Nedläggningen har medfört flera års brist på gymnasieplatser. Glädjande har en fristående aktör Christinagymnasiet börjat etablera sig. Miljöpartiets förslag att nu bygga ut Hersby gymnasium skulle, om det genomfördes, slå undan fötterna för Christinagymnasiets etablering. Dessutom skulle en redan stor skola bli än mer storskalig.  

Miljöpartiet föreslår i en interpellation att snarast bygga ut Hersby gymnasium med ytterligare 200 platser. Detta samtidigt som Christinagymnasiet är mitt i etableringen för att tillhandahålla 300 nya gymnasieplatser på ön. MP:s förslag, som stöds av Vänsterpartiet, skulle i praktiken innebära att fristående aktörer som sett behovet av fler gymnasieplatser och inlett en etablering på ön förlorar underlaget för sitt gymnasium. Istället för 300 fler platser och valfrihet med flera skolor skulle vi få 100 färre platser.

I Centerpartiet har vi alltid arbetat för mindre och tryggare skolenheter. Redan nu har Hersby gymnasium, efter nedläggningen av Gångsätra gymnasium, över 1000 elever vilket försvårar ledning och styrning i skolan. Detta får negativa effekter för skolans trygghet, kultur och minskar möjligheten för rektor och ledning att ha kunskap om alla elever på skolan. Med så stora skolor krävs flera ledningsled vilket försvårar skolans utveckling.

Dessutom kommer en utbyggnad ytterligare belasta redan överbelastade delar av skolan så som idrottshall, matsal och parkering. Vi vill snarare att eleverna som nu går på skolan ska få fler idrottstimmar och att man ska ta fram en idrottsklass på skolan i samarbete med idrottsföreningar på ön så fler ungdomar kan fortsätta med sin idrott och lyckas i skolan samtidigt. Vi vet att fysisk aktivitet är positivt för skolresultaten!

Vi vill se till helheten och alltid fråga oss vad som är bäst för eleverna på Lidingö. Vi tror på flera gymnasier med valmöjligheter för eleverna. Det gynnar utvecklingen av både de fristående och kommunala skolornas verksamheter.

Lotta Morger (C), talesperson utbildning
Patrik Buddgård (C), gruppledare
Krister Forsberg (C), ledamot utbildningsnämnden
Caroline von Seth (C), ersättare utbildningsnämnden

Kommentarer

  1. ”fristående aktörer som sett behovet av fler gymnasieplatser och inlett en etablering på ön förlorar underlaget för sitt gymnasium. Istället för 300 fler platser och valfrihet med flera skolor skulle vi få 100 färre platser.”
    Hur är det politiker som missat behovet av platser vid nedläggningen av Gångsätra gymnasium?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *