Islinge Hamnväg stängs av på måndag

Bilden visar läget för den provisoriska gång- och cykelförbindelsen. Den sträcker sig från Islinge Hamnväg (till vänster i bild) till platsen för det stålbrons befintliga fundament (till höger i bild). Stålbrons förbindelse till Hamnvägen rivs härifrån. Foto: Bo Vading
Lidingö30 augusti 2019 kl 16.55

Från och med nu på måndag den 2 september kommer Islinge Hamnväg att stängas av. Det är sträckan från Implenias platskontor upp i Torsviksbacken som stängs.

Anledningen har att göra med bygget av Lilla Lidingöbron. Den nya bron kommer att ansluta på Lidingösidan precis där påfarten från Islinge Hamnväg går idag. För att arbetet ska kunna utföras på ett säkert och effektivt sätt måste Implenia, som är entreprenör, kunna få tillgång till området.

Cyklister och gångtrafikanter kommer fortfarande att kunna komma till Gamla Lidingöbron, men den befintliga anslutningen kommer att tas bort. I slutet av september kommer en ny provisorisk bro att byggas. Man lägger dit den nya bron under en natt mellan kl 19.00 och 07.00, för att inte störa trafiken mer än nödvändigt. Under den tiden kan man inte komma ut på bron. Preliminärt kommer det att ske den 21 september, men gå in på Lidingö stads hemsida för exakt information.

Under den här veckan påbörjades arbetet med att bygga fundament till den provisoriska gång- och cykelförbindelsen från Islinge Hamnväg till den befintliga stålbron. Foto: Bo Vading

Tågtrafiken kommer inte att påverkas.

En ny påfart kommer att byggas, men den står inte klar förrän 2021.

Pålningen av den nya bron är i full fart. Tidigare i augusti började det arbetet från Ropsten. Nu startar motsvarande arbete från Lidingösidan också. Alltså kommer man att arbeta från två håll samtidigt. 190 pålar ska slås ner.

  • När händer vad?
  • Arbetet med norra landfästet på Lidingö startar september/oktober.
  • 21 september läggs den temporära bron ut.
  • Pålning på Lidingösidan startar i oktober.
  • Ett antal kassuner byggs parallellt med att pålningen fortsätter.
  • När grundläggningen är klar ska bropelarna gjutas, därefter startar arbeten med överbyggnaden.
  • Den nya bron beräknas öppna hösten 2021 för cykel- och gångtrafik, ett år senare för tågen.
  • Därefter rivs den gamla bron.
  • En ny påfart kommer att byggas, men den står inte klar förrän 2023.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *