Investera i idrotten och mer Corona-stöd till föreningarna

Satsa på idrottshallarna, skriver Centern. Bilden föreställer ishallen i Högsätra. Foto: Andreas Lindberg
Debatt30 november 2020 kl 05.00

Om Lidingö ska vara hälsans ö på riktigt, behöver vi få till fler idrottshallar och -ytor. Vi i Centerpartiet Lidingö vill därför att staden tar fram en lokalförsörjningsplan för idrott och vi lägger 150 mnkr mer för idrottsinvesteringar i vårt budgetförslag. Vi vill också att idrottsföreningarna får extra corona-stöd även under nästa år.

Idrottens betydelse för folkhälsan är just nu mer relevant än någonsin. Förutom fysiskt välmående lägger idrotten grunden för gemenskap, bättre mental hälsa och mycket mer. Tyvärr påminns vi ofta om att idrottsföreningarnas förutsättningar för att driva idrott på ön länge har varit nedprioriterade av Lidingös politiska styre. En anläggningsskuld har byggts upp, som behöver betalas av.

Vi föreslår därför i vår budget för 2021 att staden tar fram en lokalförsörjningsplan för idrott. I den kartlägger man re- och nyinvesteringsbehov för idrotten 10 år framåt, för att kunna planera stadens ekonomiska åtaganden. Bland annat vill vi få till ordentliga idrottscampus i Högsätra och i Bodal. Det finns behov av boll-, gymnastik- och ishallar, racketcentrum med mera! Det är också viktigt att investeringskostnader inte lämpas över på ideella föreningar. Vi lägger därför 150 mnkr mer i investeringar i idrottsanläggningar än majoriteten i vårt budgetförslag.

Pandemin innebär utmaningar för idrottsföreningarna med stora intäktsbortfall. Efter sommaren drev vi därför på för att staden skulle göra en extra utbetalning till dem, och majoriteten lyssnade. 2021 ser också ut att bli ett år präglat av pandemin. Därför vill vi att föreningarna även då får en extra utbetalning på 1 mnkr.

Det är viktigt att våra idrottsföreningar får ekonomiskt stöd både på kort sikt för att överleva pandemin, och på lång sikt, med investeringar i anläggningar, för att kunna utveckla idrottsverksamheten för att komma än fler till del. Att satsa på idrotten är den bästa satsningen vi kan göra för att gynna folkhälsan. På köpet lever vi också upp till öns slogan – på riktigt.

Scott Moore (C), talesperson kultur och fritid
Rebecka Öberg (C)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *