Inget vite för Söderås

Foto: Susann Thorngren.
Lidingö21 oktober 2019 kl 07.14

Många Lidingöbor har varit upprörda över de stora markförändringar som Villa Söderås sedan flera år genomfört utan marklov på sin fastighet. Men nu ser det ut som om åtminstone den frågan har kommit till vägs ände.

Villa Söderås 2017. Läsarbild.

Under sommaren har ägarna till Villa Söderås återställt marknivåerna till de höjder som gällde 2012. Därmed väntas politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden vid sitt kommande sammanträde undanröja det beslut om vite som togs 30 januari i år. Vitet var på 350 000 kronor. När beslutet togs, överklagade Villa Söderås det, men ärendet ligger fortfarande för prövning i mark- och miljödomstolen vilket innebär att beslutet inte vunnit laga kraft. Eftersom man nu rättat sig efter nämndens beslut, så kommer beslutet att undanröjas i sin helhet.

Dock kvarstår byggsanktionsavgiften på 334 198 kronor som tidigare beslutats av nämnden. En sådan avgift tas ut när en fastighetsägare utför åtgärder på sin fastighet utan tillstånd. Avgiften beräknas på fastighetens yta och gällande prisbasbelopp.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *