Ingen buss, inget arbete

Lidingö24 maj 2019 kl 06.43

Lidingö Nyheter fick ett mejl om varför busshållplatsen vid Södra Kungsvägen (öster om stadshusrondellen) är indragen, trots att det inte pågår några arbeten där.

Enligt den affisch som sitter där och stadens hemsida är det sista etappen av Södra Kungsvägen som ska göras. Stockholm Exergi byter ut fjärrvärmeledningar, Elleveio lägger om elledningar och Lidingö stad renoverar gång- och cykelvägen. Stockholm Exergi har samordnings-ansvaret och byter också ut trädallén – popplarna byts ut mot pelarekar, räcken och belysning.

Arbetet ska pågå mellan maj och oktober.

Trafiken kommer att påverkas, ett körfält stängs av och gående och cyklister hänvisas till alternativa vägar som skyltas på plats. Lokalgatan, parallellt med Södra Kungsvägen, hålls öppen, men blir på grund av arbetet väsentligt smalare, därför råder parkeringsförbud på gatan under hela perioden.

Lidingö Nyheter ringde till Lidingö stad och frågade Teknik- och fastighetsförvaltningen varför hållplatsen varit avstängd från den 13 maj och varför arbetena inte kommit igång.
– Arbetena vid Södra Kungsvägen är planerade att starta under maj månad, men vi har inte satt ett exakt datum, säger Mirsad Bektesevic, projektledare i Lidingö stad. Busstrafiken behöver dock framförhållning för att planera en omläggning av trafiken och därför blev det några dagars differens. Stockholms Exergi kommer att starta fjärrvärmearbetena på måndag den 27 maj, då blir det ett körfält mindre i riktning mot Stockholm på arbetssträckan.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *