Inga planer på att sälja Grönsta Prästgård

Borgerligt alternativ lovar att inte sälja Grönta Prästgård. Foto: Lidingö Församling
Debatt24 augusti 2021 kl 04.23

Det finns inga beslut fattade om att sälja det tidigare prästbostället Grönsta.

Vad som hänt är följande: Efter en påstötning från nomineringsgruppen FISK fattade kyrkorådet beslutet att också Grönsta Prästgård ska ingå i den översyn av församlingens lokalförsörjning som pågår. Men för detta behövdes egentligen inte något särskilt beslut. Därför är formuleringen i protokollet från Kyrkorådet en smula olycklig och endast avsedd att tydliggöra att frågan om Grönsta givetvis ingår i den pågående utredningen kring församlingens lokalförsörjningsplan. En sådan översyn görs för närvarande i landets alla församlingar.

BA - Borgerligt alternativ kommer inte att föreslå någon försäljning av Grönsta. Till Grönsta hör också ett omfattande grönområde som är av ett omistligt värde för att bibehålla Lidingös karaktär. De markområden som tillhör kyrkan ska stå till allmänhetens fria disposition nu och i framtiden. Att avhända sig rådigheten över Grönsta skulle äventyra framtiden för området. Trycket på att använda delar av området för framtida bebyggelse skulle snabbt öka.

Hur Grönsta Prästgård skall användas och utnyttjas i framtiden måste bli föremål för den pågående genomgången av församlingens lokalbehov. Att avyttra gården med tillhörande omgivande tomt, skulle även detta äventyra möjligheterna att bibehålla områdets nuvarande karaktär. För vår del är det inte på något sätt aktuellt att sälja Grönsta Prästgård.

För Borgerligt alternativ i Lidingö församling
Suzanne Fredborg ( kyrkofullmäktiges ordförande)
Solveig Fröberg ( kyrkorådets ordförande)
Kjell Treslow (ledamot kyrkorådet)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *