Inga chockhöjda arvoden

Stad & Politik15 maj 2019 kl 22.251

Lidingöbornas massiva protester i december förra året mot att kommunalråden ville höja sina arvoden gav resultat. På onsdagen presenterade arvodesberedningen sitt förslag till ersättningar, både för kommunalråden och fritidspolitikerna. Vinnarna är fritidspolitikerna som får se en fördubbling av sina sammanträdesarvoden samt nämndordförandena som också får en fördubbling av arvodet.

Det är en i stort sett enig valberedning som nu genom sin ordförande Pär-Anders Pehrson (M) idag presenterar sitt förslag till nya arvoden. Beredningen föreslår att arvodena till kommunstyrelsens ordförande (KSO) samt övriga kommunal- och oppositionsråd ska lämnas oförändrade. Det innebär att KSO ska ha 88 400 kronor i månaden, övriga kommunalråd 66 300 kronor och oppositionsrådet 44 200 kronor. Det förslag som väckte Lidingöbornas ilska före jul innebar bland annat att KSO skulle höja sitt arvode med 20 000 kronor per månad. Övriga kommunalråd skulle följa efter. Lidingöbornas ilska lät inte vänta på sig och i massmedia fick Lidingö stort utrymme.

I sitt arbete har arvodesberedningen tittat på  hur det ser ut i andra kommuner och kommit fram till att KSO:s arvode på Lidingö är rimligt, liksom de övriga kommunalrådens. Däremot anser beredningen att nämndordförandena på ön ligger lågt i jämförelse med andra kommuner; därför föreslås en höjning från 114 000 kronor per år till 233 000 kronor per år.

Övriga politiker som sitter i nämnder och styrelser, får en höjning av sina sammanträdesarvoden från 636 kronor till 1 061 kronor för ett sammanträde upp till 4 timmar. Enligt beredningen ligger de också lågt jämfört med de kommuner man tittat på.

Från oppositionen är man nöjd med det nya förslaget och Gabor Sebastiani (C), Daniel Larson (S) och Patrik Sandström (MP) säger i ett uttalande  ”Det är en seger för Lidingöborna och oppositionen att de chockhöjda arvodena för kommunalråden är borta. Det finns frågor kvar om vad som förväntas utifrån rollen som kommunalråd eller oppositionsråd, hur beredningar till nämnderna utses och andra viktiga frågor för de demokratiska spelreglerna. Vi ser därför behov av att arbeta vidare med demokratifrågorna under denna mandatperiod. Vi utgår från att beslut om ersättningsnivåer tas i god tid inför nästa val så det inte blir del av nya majoritetsförhandlingar.”

Vänsterpartiet lämnar dock ett eget förslag då man anser att politikernas arvoden är för höga. (V) vill sänka framför allt kommunalrådens ersättningar. Dessutom vill (V) minska antalet kommunalråd till två utöver kommunstyrelsens ordförande.

– Kostnaden för politiken på Lidingö är redan för hög. Man ska få skälig ersättning för nedlagt arbete i kommunens nämnder och styrelser, men Lidingöborna får inte bli en kassako för politiker, säger Jonas Lundgren, gruppledare för (V) och ledamot i fullmäktiges arvodesberedning.

Nu ska förslaget först passera kommunstyrelsen och eventuella synpunkter på förslaget ska ha kommit till arvodesberedningen senast 4 juni. Därefter är det tänkt att det ska antas på fullmäktiges junimöte.

Kommentarer

  1. Hej!

    Jag vill understryka att jag tycker att arvodesberedningens diskussioner har varit bra. Vi är oense i grundförutsättningen om hur höga politikerarvoden som är rimligt. Därför lade Vänsterpartiet ett eget förslag. Men mycket av det som finns i arvodesberedningens förslag är bra saker som även vi står bakom från Vänsterpartiets sida, exempelvis att höja statusen på ersättaruppdrag genom att de arvoderas på samma sätt som ledamotsuppdrag. Över lag upplever jag att stämningen i beredningen varit konstruktiv och lösningsfokuserad.

    /Jonas Lundgren, gruppledare (V)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *