Inför Sveriges bästa kulturskola på Lidingö!

Mer kultur vill (S) ha. Här Sagateaterns uppsättning Resor med Moster Augusta från 2018 med Mimmi Cyon och Jacob Degerfält. Foto: Lidingösidan.
Debatt11 februari 2021 kl 04.31

Vi socialdemokrater lägger i dagarna en partimotion i Kommunfullmäktige om införande av en Kulturskola på Lidingö. Vi gör det i förvissning om att det kan komma att betyda mycket för Lidingös barn och ungdomar, och söker därför ett brett stöd för denna viktiga förnyelse av verksamheten.

Vi vill att en Kulturskola på Lidingö ska utgöra en av många insatser för att ge fler barn och ungdomar nya möjligheter att utveckla fritidsintressen inom kultursektorn. Och vi har redan en utmärkt verksamhet inom Musikskolan, Sagateatern och inom de kreativa fritidsgårdarna. Med en Kulturskola får vi en sammanhållen kraft i Lidingö Stads regi där vi inkluderar fler kulturaktiviteter. Att skriva, läsa, måla, lajva, dansa eller prova på film, bild och ljud är andra uttryckssätt vi vill ge fler möjlighet att prova.

Kulturskola är idag ett vedertaget begrepp och utgör i de flesta fall ett mycket uppskattat och framgångsrikt centrum för allehanda kulturaktiviteter. Kulturskolor återfinns i ungefär 280 av Sveriges 290 kommuner. Merparten av dessa har sin bas i kulturyttringar som musik, konst, teater och film.

Vi söker ett brett politiskt stöd för att ta fram ett underlag för införande av en Kulturskola på Lidingö och bedömer att en betydande majoritet av Lidingös mångsidiga kulturföreningar skulle välkomna ett sådant införande.

Att vi på Lidingö först nu diskuterar frågan om införande, behöver inte vara till nackdel. Det borde snarare vara en möjlighet till innovativt tänkande. Lärande- och kulturförvaltningen inom Lidingö Stad, har goda förutsättningar att göra en Lidingöanpassad Kulturskola med en inriktning, utbud och bredd som fångar upp och stimulerar våra barns och ungdomars intressen och utövande.

Vi vill även införa en maxtaxa för terminsavgifterna till den föreslagna Kulturskolan. En rimlig avgift handlar om att ge så många som möjligt chansen att delta i verksamheten. Det är vår övertygelse att en Kulturskola skulle ge utrymme för många kreativa möten och kulturyttringar bland barn och ungdomar på Lidingö.

Daniel Larson, Oppositionsråd (S)
Ewa Lantz, ledamot Kommunfullmäktige och gruppledare (S)
Niclas Svensson, Ledamot (S) i Kommunfullmäktige och i Kultur- och Fritidsnämnden
Gill Lindroos, ledamot Kommunfullmäktige (S)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *