Inför ett vägskäl

Debatt14 augusti 2019 kl 07.19

Varför ska  konsumenter behöva vända och vrida på en förpackning för att få basal information om en vara? Ska man verkligen behöva ha ett förstoringsglas till hands som sist när jag källsorterade en bordsmargarinask. Det är nog inte många som vet att det bara är själva locket till produkten som sorteras som plast medan själva bägaren och skyddsoblaten sorteras som papper. Inte så lätt att känna till när denna finstilta information står med kursiv stil på bägarens undersida längst ned. 

Som kund har man varken tid eller ork att var gång ta reda på hur det förhåller sig med en viss vara i affären. Och den information som producenter inom framför allt livsmedelsindustrin ger är otillräcklig. Det må gälla svårläst  svårfunnen ofta delvis dold förpackningsdag resp sista förbrukningsdag (om den överhuvud taget finns med vill säga) och samma sak gäller källsorteringen.

Hur ofta händer det att producenter  har förekomsten av palmolja med i innehållsförteckningar? Palmolja  är  vanligt förekommande  i produkter av vitt skilda slag som kakor och bröd, men vi vet också att palmolja finns i tvål, schampo, och nästan i all slags kosmetika. Men mörkertalet är stort, eller?

Som konsument borde man kunna ställa krav på tydlig innehållsför-teckning av förekomsten av palmolja i produkter.  Här bör till exempel Konsumentverket och Livsmedelsverket kunna underlätta för alla som helt vill upphöra med att handla produkter som innehåller palmolja. Får jag veta redan i affären vilken produkt som innehåller palmolja och vilken som inte gör det så är valet inte svårt för min del. I synnerhet när det står klart under vilka premisser som palmoljan kommit till. Palmen, från vilken palmolja utvinnes, växer på mark som röjts undan på andra nyttoväxters bekostnad. Palmen är lättodlad och ger fattiga bönder en bättre och snabbare  avkastning som inte är fallet med traditionellt odlade grödor.

Produkter som innehåller palmolja bör hållas vitt åtskilda från andra varor på affärshyllorna så att de kunder som vill undvika produkter innehållande palmolja erbjuds alternativ. Dessa alternativ ska vara lättillgängliga och rätt skyltade.

Efter att häromdagen ha lyssnat på professorn i meteorologi Michael Tjernström sommartala om klimatförändringar och om hur människors livsvillkor snabbt förändras på grund av bland annat resursslöseri, står det klart att det är på det egna planet som var och en kan börja förändra. För det verkar onekligen som att vi står inför ett vägskäl.  Många har nog börjat tänka över sin del av förbrukningen av plast, att äta lokalt producerad mat, och att överhuvud taget äta klimatsmart osv. Fler och fler börjar också göra ibland små ibland mer drastiska förändringar med tanke på  det egna ansvaret till det avtryck vi lämnar. Men underlätta då gärna för konsumenterna att komma igång med miljötänket genom att förmedla adekvat och lättillgänglig information. Då är mycket vunnet.Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *