IFK Lidingö FK och Ungdomsjouren Trust samverkar för att unga ska må bra

Från vänster: Catherine Henriksen, Katties Brunberg, Markus Karlsson, Ingegerd Smedensjö och Cattis Berg. (Alla på bilden utom Markus från Trust.)
Lidingö19 maj 2022 kl 05.00

IFK Lidingö FK och nystartade ungdomsjouren Trust satsar på unga. Barns och ungas psykiska hälsa har under de senaste åren uppmärksammats och ses i dag som en av vår tids stora samhällsutmaningar. Undersökningar visar att en av tre elever mår dåligt. Det ställs allt högre krav på unga som tvingas hantera utsatthet, stress och press som de inte är mogna för. Det kan leda till psykisk ohälsa som trötthet, sömnproblem, huvudvärk, ångest och känsla av ensamhet.

IFK Lidingö FK först ut i samverkan med Ungdomsjouren Trust
IFK Lidingö FK, en av Sveriges största fotbollsklubbar, har en unik möjlighet att nå ut både till barn, ungdomar och vuxna. Tillsammans med nybildade Ungdomsjouren Trust satsar klubben på att motverka psykisk ohälsa bland unga.

– Som en engagerad fotbollsklubb kan vi bidra till att motverka våld, taskiga attityder och nå ut till unga som inte mår bra. Det handlar om mer än ett schysst spel på plan. Jag hoppas att andra idrottsklubbar följer vårt exempel. Det är dags för idrotten och vuxenvärlden att ta ett större ansvar för ungas mående uppmanar Markus Karlsson, klubbchef i IFK Lidingö FK.

Ungdomsjouren Trust för unga i åldern 12–26 år
Ungdomsjouren Trust är en nystartad del av Lidingö Kvinnojour som har en unik kompetens om våld, vilket är starkt kopplat till psykisk ohälsa hos unga. Trust är en lokalt förankrad ungdomsjour som står på ungas sida och samverkar med andra verksamheter för ett Lidingö där unga ska ha möjlighet att må bra.

– Många unga mår dåligt utan att det syns utåt, och får ofta inte det stöd de kan behöva. Tillsammans med IFK Lidingö FK och andra lokala föreningar kan vi nå ut till unga där unga finns. Vi vill också förebygga psykisk ohälsa genom att lyfta frågor i samhället ur ungas perspektiv säger Ingegerd Smedensjö, projektledare för Trust (fd ordförande för Lidingö Kvinnojour).

Om föräldrarollen brister eller om det är svårt att prata med andra i sin närhet, kan volontärer i Trust vara ett tryggt stöd. Trust börjar med chattverksamhet en gång i veckan och det kommer även finnas möjlighet att träffa ungdomsjourens stödkontakter i personliga möten.

– Att ha en trygg vuxen att prata med och som förstår ungas situation kan betyda väldigt mycket. Att sätta ord på känslor och få hjälp att reflektera eller hitta vägar framåt – utan pekpinnar. Inget är för stort, för litet eller för känsligt att prata om säger Cattis Berg, kontakt för samverkan på Ungdomsjouren Trust.

Vi behöver göra ungas mående till en fråga som berör oss alla. Tillsammans tar IFK Lidingö FK och Ungdomsjouren Trust ansvar för att förebygga psykisk ohälsa bland unga på Lidingö. Marina Florin, samordnare för våld i nära relation och ansvarig för arbetet med barnkonventionen i omsorgs- och socialförvaltningen i Lidingö stad, välkomnar Ungdomsjouren Trust och ser fram emot ett nära samarbete.

Behöver du någon att prata med, en trygg vuxen med ditt bästa i fokus?
Ungdomsjouren Trust finns här för dig i åldern 12-26 år. Du kan lita på oss. Vi finns här för dig. Om du vill kan du vara anonym när du kontaktar Trust.

För mer information, läs här:
https://unizonjourer.se/Trust
https://ifklidingofk.myclub.se/

Ingegerd Smedensjö, samordnare Ungdomsjouren Trust
Markus Karlsson, klubbchef i IFK Lidingö FK.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *