Idrott och föreningsliv på Lidingö lyfts i nytt program

Johan, Gustaf, Måns och Axel i tennisskola. Foto: Andreas Lindberg
Stad & Politik20 februari 2020 kl 06.44

Vid kultur- och fritidsnämndens senaste möte klubbades både ett idrottspolitiskt och kulturpolitiskt program. Det är första gången inriktningen för idrott och föreningsliv formuleras i ett politiskt program och särskilt betonas samarbetet mellan staden och föreningarna som vägen till meningsfull fritid.

Fokus på barn och ungdomar och ett närmare samarbete mellan staden, föreningslivet och civilsamhället är punkter som lyfts i det idrottspolitiska programmet. Att idrottspolitiken nu fått sitt eget program innebär inte någon omfattande kursändring utan ska ses som ett förtydligande av uppdraget. 

Målet för det idrottspolitiska programmet är att skapa attraktiva och trygga verksamheter och idrottsmiljöer för alla Lidingöbor. Programmet ska bidra till gemenskap, god hälsa och välmående och särskilt betonas barn- och ungdomsidrotten.

– För att möjliggöra idrottsföreningarnas ambitioner och stärka föreningarnas attraktivitet hos ungdomar ska vi dels skapa förutsättningar i form av exempelvis ytor för fysisk aktivitet, dels lyssna till ungdomarnas egna idéer och initiativ, säger idrottschef Hanna Andersson.

– Idrottspolitiska programmet är ett stöd för förvaltningen och politikens arbete i att möjliggöra och stötta alla idrottsutövande Lidingöbor, med extra fokus på barn och ungdom. Målet är att via samarbete med initiativrika Lidingöbor och idrottsföreningar skapa attraktiva och trygga verksamheter och idrottsmiljöer som kan möjliggöra en meningsfull fritid åt Lidingöborna, säger Filip Svanberg (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *