Ideella krafters engagemang för Lidingö ska värnas!

Debatt9 april 2019 kl 13.32

Nyligen har det kommit fram att Lidingö rodelklubb som länge har ordnat det uppskattade firandet av Valborg på Torsviksberget har blivit ombedda att betala en avgift för att använda stadens mark. Bakgrunden är att Lidingö stad har tagit fram en ny, tydligare och mer rättvisande taxa för användandet av stadens mark. Vår ambition är att öka tydligheten kring spelreglerna för detta. Ett viktigt ingångsvärde i arbetet har från vårt håll varit att inga avgifter ska drabba ideella föreningar eller skolklasser som vill tjäna extra pengar till sin verksamhet eller till sin klassresa.

Trots vår tydliga ambition kring att inte ta ut avgifter från dessa föreningar har en olycklig skrivelse kommit med i beslutet som kan tolkas felaktigt. Vi kommer nu revidera beslutet så att det är tydligt och klart står att inga avgifter kommer tas ut för till exempel evenemanget vid Torsviksbrasan. 

Lidingö har ett fantastiskt föreningsliv som tar stort ansvar både för en bra verksamhet men också för att samla in pengar. Vi är många som i olika roller har hjälpt till vid Lidingöloppet, stått i kafeterior i våra idrottshallar eller ordnat julmarknader. Dessa krafter är viktiga för ett livskraftigt föreningsliv. Vi i Lidingömajoriteten kommer att arbeta för att det viktiga arbetet ska kunna fortsätta även framöver.


Carl-Johan Schiller (KD)
Peder Hagen (M)
Hans Grundell (LP)
Göran Tegnér (L)
Företrädare för Lidingömajoriteten i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *