Idag den 19 maj firar vi Förskolans dag!

Debatt19 maj 2022 kl 05.35

Firandet av förskolans dag är en viktig dag att uppmärksamma.

Vi socialdemokrater firar den med personalen och barnen i fokus. Utbildade förskollärare är centralt för en likvärdig förskola och de behöver bra förutsättningar för sitt arbete och de behöver bli fler. Förskollärare måste ha tid för att utveckla verksamheten. Lärarförbundet har tagit fram en rapport som visar på att 6 av 10 förskollärare, under förra året, endast hade 2 timmar eller färre för planering, reflektion och utveckling. Antalet timmar har minskat drastiskt sedan 2019. Det är alarmerande.

Vi vill även uppmärksamma vikten av barnskötare. Barnskötare ska erbjudas kompetensutveckling och vidareutbildning. Lidingös förskollärare och barnskötare är verkligen värda all uppskattning! De ska ha en god arbetsmiljö, bra utvecklingsmöjligheter och bra löner. Socialdemokraterna trycker på att det ska vara små barngrupper. Storleken på barngrupperna ska följa Skolverkets rekommendationer för att alla barn ska bli sedda, bekräftade och lyssnade på utifrån sina enskilda behov. Vi vet att trygga barn blir trygga vuxna. En nyckelfaktor för det arbetet är tillräckligt med utbildad personal som ges goda förutsättningar till att göra ett viktigt och uppskattat arbete. Det ger Lidingös minsta en god och trygg start i livet. Med socialdemokratisk politik skapas förutsättningar för just detta.

Lidingös politiska majoritet har under de senaste tre åren sänkt skatten med 65 öre - i stället för att satsa på barn och ungas utbildning och framtid. De prioriterar skattesänkningar framför barnens bästa. Vi socialdemokrater vet att förskolans verksamhet till styrs av politiska beslut och att förskolan påverkas negativt av de rådande ekonomiska förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är att professionen får de allra bästa förutsättningarna för att klara sitt uppdrag enligt läroplanen.

Därför föreslår vi socialdemokrater:

Fördela en socioekonomisk peng på 3 mnkr inom förskoleverksamheten. I jämförelse med majoritetens budgeterade 1,7 mnkr.

Förskolan ska ha resurser och kompetens för att ge ett tidigt språkstöd i svenska och modersmål. Detta ökar språkfärdigheten, främjar övrig inlärning och utvecklar den sociala förmågan.

Majoriteten har skurit ner bemanningen med en halv tjänst inom Öppna förskolan. Vi vet att den Öppna förskolan är en uppskattad, viktig verksamhet, en trygg och stimulerande mötesplats för såväl de allra minsta som deras föräldrar Vi prioriterar och tillför därför medel i vårt budgetförslag för två extra tjänster.

Förskoleplats ska erbjudas för alla barn över 12 månader så att föräldrar på Lidingö kan vara trygga med att det får plats.

Rätten till 30-timmar förskola i veckan ska gälla alla barn, oavsett föräldrars situation.

Att reglerna och förutsättningarna för att få ta del av barnomsorg på obekväm arbetstid ska ses över. Vi prioriterar utökad barnomsorg på obekväm arbetstid och har avsatt pengar för det i vårt budgetförslag. Ingen ska hindras ifrån att ta ett arbete på grund av brist på barnomsorg.

Passerar du en förskola under dagen? En uppmuntrande hälsning till förskolans personal kommer säkert att uppskattas!

Daniel Larson, (S) Oppositionsråd
Annica Grimlund, (S) ledamot utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *