Idag är det förskolans dag!

Foto: Istockphoto
Debatt26 maj 2020 kl 13.54

Idag uppmärksammar vi att det är förskolans dag. Du kanske kommer se att firandet märks på några av öns förskolor med allt ifrån maskeradutklädda pedagoger och barn till upphängda uppblåsta ballonger och färgglada vimplar på förskolegårdarna.

Lidingös förskollärare och barnskötare är verkligen värda all uppskattning. De ska ha en god arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och bra löner för sitt fina, engagerade och viktiga arbete med våra allra yngsta Lidingöbor. Vi vill att förskolorna ska ges tillräckliga resurser och bra förutsättningar.

Inför 2020 sänkte majoriteten skatten med 51 mnkr och året innan sänktes den med 32 mnkr. Konsekvenserna av detta märks på område efter område, även på de förskolor som finns på ön. Inför 2020 stod det klart att majoritetens mål att Lidingö stad ska ha Sveriges bästa skola varken stod i relation till avsatta resurser i budgeten eller utifrån trovärdig politisk vilja och förmåga att utveckla verksamheten på ett sunt och hållbart sätt för måluppfyllelse.

Med den beslutade frysta skolpengen ges inte förskolor och skolor vare sig de förutsättningar de behöver för att täcka årets kostnadsutveckling eller tillräckligt utrymme för att utveckla verksamheterna i syfte att kunna möta och stödja varje barn i dess utveckling och lärande. Istället för att satsa på barns och ungas utbildning och framtid prioriterade Lidingös politiska majoritet att sänka skatten.

I vårt budgetförslag fanns satsningar på förskolan.

Vi föreslog

  • en höjd skolpeng inom förskolan, med 4,7 mnkr, för att ge förutsättningar till förstärkt bemanning, minskade barngrupper och för att frigöra mer tid till att följa och stödja varje barn i dess utveckling.
  • ett införande av socioekonomisk peng inom förskolan med 3 mnkr. För att ge förskolor förbättrade förutsättningar att klara sitt uppdrag avseende att ge varje barn i förskolan vad det behöver för sin utveckling, föreslog vi införandet av en socioekonomisk peng i förskolan. Vi föreslog att förvaltningen skulle ges i uppdrag att ta fram förutsättningarna kring kriterier för tilldelning och fördelning av dessa medel.
  • att barngruppernas storlek ska följa skolverkets rekommendationer. Vi kan konstatera ett stort antal sjukskrivningar inom förskoleverksamheten. En trolig orsak är att personalen slits ut på grund av att det är alldeles för få pedagoger med ansvar för stora barngrupper. Vi menar att det måste sättas ett tak för antalet barn per pedagog, inte minst ur ett barnperspektiv och säkerhet.
  • att förskoleplats ska erbjudas för alla barn över 12 månader så att föräldrar på Lidingö kan vara trygga med att det finns plats.
  • att rätt till 30-timmar förskola i veckan för alla barn ska gälla, oavsett föräldrars situation.
  • att såväl modersmålsstöd som språkutveckling i svenska ska stödjas i förskolan, då ett

tidigt språkstöd ökar språkfärdigheten, främjar övrig inlärning och utvecklar den sociala förmågan.

  • att förskolan och barnomsorgen ska ge barn möjlighet att vara trygga – även på kvällar och nätter. Vi menar att utökad barnomsorg på obekväm arbetstid ska vara en självklarhet för de som behöver, ingen ska hindras att ta ett arbete på grund av brist på barnomsorg och vi vill att det mot bakgrund av att de så kallade otrygga anställningarna ökar ska vara möjligt att utan tillsvidareanställning kunna få barnomsorg även vid obekväma arbetstider. Reglerna och förutsättningarna för att få ta del av denna barnomsorg behöver ses över. Vi avsatte 0,5 mnkr i vårt budgetförslag för utökad barnomsorg på obekväm arbetstid.

Minns du debatten om den öppna förskolan i höstas? Majoriteten föreslog, i sitt budgetförslag inför 2020, en nedskärning med 0,6 mnkr och en halvering av bemanningen. De hänvisade även till effektiviseringar som bland annat skulle uppnås genom att verksamheten skulle upphöra med sina utflykter. Efter en upprörd folkstorm ändrade de sig och backade sedan och nedskärningen slutade med 0,3 mnkr, med minskning av bemanningen med en halv tjänst som resultat. Lidingö stads öppna förskola är mycket uppskattad och utgör en viktig, trygg och stimulerande mötesplats för såväl de allra minsta som deras föräldrar. Vi motsatte oss därför personalminskningen och avsatte medel i vårt budgetförslag för att bemanningen fortsatt skulle vara två tjänster.

Lidingö stad tilldelades under våren 16 mnkr extra i statligt stöd, utifrån vår del av de välfärdsmiljarder till landets kommuner som riksdagen beslutade om. Lidingös politiska majoritet har meddelat att de pengarna inte kommer att gå till välfärden. De är inte ens beredda att använda 0,3 mnkr av det statliga stödet för att återställa bemanningen i Lidingö stads öppna förskola. Det är beklagligt.

Passerar du en förskola under dagen? Uppmärksamma då gärna att det är förskolans dag idag.

En uppmuntrande hälsning till förskolans personal kommer säkert att uppskattas!

Daniel Larson, gruppledare Socialdemokraterna

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *