I tuffa tider måste vi alla hushålla bättre

Debatt3 februari 2023 kl 04.444

Bistra ekonomiska tider är ingen ursäkt att ytterligare öka skattebetalarnas börda genom att höja skatten, snarare tvärtom, skriver Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö, och Anders Paulsen (LP), kommunstyrelsens vice ordförande Lidingö.

Vi går nu in i mörkare tider ekonomiskt med stigande inflation och skenande priser. Tack vare vårt målmedvetna arbete står Lidingö väl rustat jämfört med många andra kommuner. Bara det faktum att Lidingö är skuldfritt och därmed inte drabbas av några höga räntekostnader är till gagn för alla Lidingöbor.

Samtidigt innebär omvärldsläget högre kostnader för oss alla, inte minst vad gäller el-, mat-, och drivmedelspriser. Det gäller stat, region, kommun och företag – men det gäller framför allt enskilda skattebetalande medborgare. Vi blir alla fattigare när världen skakar.

Vänsterns lösning på alla problem brukar heta kostnadsökningar och skattehöjningar. Men här är det viktigt att komma ihåg att skatten tas från medborgarna som är precis i samma kärva situation som den offentliga verksamheten.

Lösningen är därför inte att öka kostnadskostymen, vare sig för privatpersoner eller kommuner, utan att hushålla bättre med de resurser vi redan har. Svårare tider som dessa innebär faktiskt en mycket god möjlighet att ytterligare förbättra och strama upp verksamheten och sålla bland våra kostnader så att de medel som finns verkligen går till det mest nödvändiga och används så effektivt som möjligt.

För en privatperson kanske det betyder att man drar ner på sin elförbrukning och sina matkostnader där det är möjligt, väntar med stora inköp och säger upp streamingabonnemang. Det kan också innebära att man väljer att hyra ut en del av sin villa eller lägenhet för att få extraintäkter.

För en kommun bör en snävare kostnadsram innebära ännu mer fokus på kommunens kärnverksamhet för att få bästa valuta för varje skattekrona. Men också att se över vilka effektiviseringsmöjligheter som finns i verksamheten. Skapar alla processer och strukturer verkligen värde för skattebetalarna? Kan lokalytor användas mer effektivt? Kan resurser samordnas och delas med flera delar av organisationen eller utomstående? Kan processer och strukturer ändras?

Flera av kommunens underleverantörer, bland annat inom omsorgen och förskolor, har vänt sig till kommunen för att få mer resurser. Men det är även viktigt att också dessa aktörer arbetar som resten av Lidingö stad, det vill säga fokuserar verksamheterna mot största möjliga nytta för Lidingöborna och ytterligare slipar det dagliga arbetet för mer kvalitet.

Snarare än att öka stadens kostnader och därigenom tvingas öka skattetrycket ytterligare på skattebetalarna är det därför även upp till Lidingö stad och våra leverantörer att hushålla med våra resurser, precis som Lidingöborna måste göra.

Lidingö ska fortsätta att vara välskött. Bistra ekonomiska tider är inte en ursäkt att överge en ansvarsfull ekonomisk styrning.

Den höga inflationen och de skenande priserna drabbar alla och skattebetalarna ska inte ensamma behöva bära bördan. I tuffa tider måste vi alla hushålla klokt.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö
Anders Paulsen (LP), kommunstyrelsens vice ordförande Lidingö

Kommentarer

 1. Det är heller ingen bra idè att av idelogiska skäl sälja ut fastigheter som inte behövs i stadens verksamhet. Den låga ränta staden kan komma att behöva betala för lån för diverse investeringar (simhall m.m.) understiger vida värdeutvecklingen för fast egendom på Lidingö.

  1. Hej Tommy!
   Jag vet inte vilka försäljningar som du åsyftar, nyligen gjorda eller tidigare gjorda? Ditt resonemang är delvis riktigt, dock har värdeökningar inget värde i sig om de aldrig realiseras. Värdeökningar bidrar heller inte till en verksamhets likviditet medan räntor minskar likviditeten och dessutom resultatet. Oaktat detta så förstår jag att du uppskattar att koalitionen M och LP är mycket restriktiva med nybyggnation genom försäljning av kommunal mark.

  2. Låt mig se nu: Kommunen har alltså fastighetsegendom som INTE används – exakt hur är det en tillgång för kommunens verksamhet? För det du säger (skriver) är att kommunen numera alltså skall vara hyresvärd – är det detta du verkligen menar, att kommunen skall syssla med fastighetsförvaltning till höger och vänster för att?

 2. Hej!

  Jag är nyfiken på när den berömda ”sälj-listan” ska presenteras för övriga partier? Det tycks uppenbart att Lidingö ska gå samma väg som en viss annan kommun och sälja fastigheter för att hålla nere skattesatsen. Man blir onekligen nyfiken på vilka fastigheter som, under lågkonjunktur, ska inbringa dessa värden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *