Kommunfullmäktigemöte i kväll

Stad & Politik27 april 2020 kl 07.06

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset, i kväll kl 18.00.

Interpellationer och frågor

 1. Att förbättra mellanvaldemokratin, en interpellation från Patrik Buddgård (C)
 2. Fri tid i hemtjänsten, interpellation från Patrik Sandström (MP)
 3. Hur vi motverkar ordningsstörningar på Näset, interpellation från Fredrik Wesslund (C)
 4. Om försörjningsstödet, interpellation från Iréne Borgenvik (SD)

Ärenden

 1. Reviderad taxa för tillfällig upplåtelse av offentlig plats
 2. Införande av valfrihet inom bostad med särskild service för vuxna
 3. Godkännande av Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin m.fl från 2020
 4. Lidingö stads årsredovisning 2019
 5. Ansvarsfrihet för stadens nämnder m fl för år 2019
 6. Årsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2019
 7. Reglering av skuld till avfallskollektivet
 8. Policy för Lidingö stads exploateringsavtal
 9. Policy för Lidingö stads markanvisningar och markanvisningsavtal
 10. Redovisning av bifallna motioner
 11. Redovisning av obehandlade motioner
 12. Uppsättande av övervakningskameror på Lidingöbroarna – svar på motion av Göran Borgenvik (SD)
 13. Nyttoparkering för hemtjänsten – svar på motion av Jonas Lundgren (V)
 14. Säkra kvinnojouren Kerstins långsiktiga finansiering – svar på motion av Jonas Lundgren (V)
 15. Handlingsplan och kompetenshöjning för att uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck i Lidingös grundskolor - svar på motion av Jonas Lundgren (V)
 16. Program och kunskap för stadens arbete för funktionsnedsatta - svar på motion av Patrik Buddgård m.fl. (C)
 17. Stöd till organisationer som arbetar för att minska utanförskap och fattigdom - svar på motion av Patrik Sandström (MP)
 18. Ny livsmedels- och måltidspolicy – svar på motion från Patrik Buddgård m.fl. (C)
 19. Val av nämndemän till Stockholms tingsrätt
 20. Valärenden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av rådande omständigheter så rekommenderar vi att lyssna via webben där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *