I kväll kommunfullmäktige

Stad & Politik25 september 2023 kl 09.03

Kommunfullmäktige i Lidingö kommer i kväll att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, kl 18.00

Interpellationer och frågor

 1. Ett nytt och vassare Miljöprogram - interpellation från Patrik Sandström (MP)
 2. Vattenavstängning för ryska handelsdelegationen på Kostervägen 5 - interpellation från Jonas Lundgren (V)
 3. Otillåten gallring - interpellation från Gabor Sebastiani (C)
 4. Interpellation gällande skyddsrumsplatser i Dalénum - interpellation från Jonas
  Lundgren (V)
 5. Stadens hantering av personuppgifter avseende offentliga handlingar - interpellation från Erik Öberg (L)
 6. Angående dagvattenreningen i Kyrkviken - interpellation från Anna Fundin (S)

  Ärenden
 7. Beslut om att utöka låneramen till Käppalaverket
 8. Skapa lokalt klimatprotokoll på ön – motion från Patrik Buddgård (C) m fl
 9. Lidingö borde bli en del av Stockholms länsövergripande arbete mot prostitution
 10. motion från Suzanne Liljegren (L) m fl

  Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan således lyssna på debatten i stadshuset eller via Internet där den direktsänds (www.lidingo.se/webbtv). Eller på Radio Lidingös gamla frekvens FM 97,8. (kl 15-18, sänds blandad trevlig musik). 

Gå till följande webbadress: lidingo.se/sammantraden och välj sedan kommunfullmäktige och aktuellt möte.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *